Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rendalen Bensin Og Dekkservice AS
Juridisk navn:  Rendalen Bensin Og Dekkservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95027702
Øvre Rendal Øvre Rendal Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 993979538
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vilja Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.13%
Resultat  
  
553.85%
Egenkapital  
  
-3.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.110.000 4.640.000 4.284.000 4.371.000 4.512.000
Resultat: 85.000 13.000 18.000 193.000 43.000
Egenkapital: 370.000 384.000 374.000 361.000 218.000
Regnskap for  Rendalen Bensin Og Dekkservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.110.000 4.640.000 4.284.000 4.371.000 4.512.000
Driftskostnader -5.008.000 -4.603.000 -4.243.000 -4.147.000 -4.431.000
Driftsresultat 102.000 36.000 42.000 225.000 81.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 2.000
Finanskostnader -19.000 -23.000 -24.000 -32.000 -40.000
Finans -17.000 -23.000 -24.000 -32.000 -38.000
Resultat før skatt 85.000 13.000 18.000 193.000 43.000
Skattekostnad -19.000 -3.000 -4.000 -51.000 -12.000
Årsresultat 66.000 10.000 14.000 143.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 331.000 341.000 376.000 422.000 467.000
Sum omløpsmidler 568.000 647.000 596.000 500.000 351.000
Sum eiendeler 899.000 988.000 972.000 922.000 818.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 197.000 188.000 174.000 31.000
Sum egenkapital 370.000 384.000 374.000 361.000 218.000
Sum langsiktig gjeld 187.000 260.000 335.000 412.000 481.000
Sum kortsiktig gjeld 342.000 345.000 262.000 149.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 899.000 989.000 972.000 922.000 819.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.067.000 4.630.000 4.274.000 4.353.000 4.494.000
Andre inntekter 43.000 10.000 11.000 18.000 18.000
Driftsinntekter 5.110.000 4.640.000 4.284.000 4.371.000 4.512.000
Varekostnad -4.775.000 -4.332.000 -3.954.000 -3.933.000 -4.227.000
Lønninger 0 0 -30.000 0 0
Avskrivning -11.000 -34.000 -46.000 -46.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -237.000 -213.000 -168.000 -156.000
Driftskostnader -5.008.000 -4.603.000 -4.243.000 -4.147.000 -4.431.000
Driftsresultat 102.000 36.000 42.000 225.000 81.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 2.000
Finanskostnader -19.000 -23.000 -24.000 -32.000 -40.000
Finans -17.000 -23.000 -24.000 -32.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -80.000 0 0 0 0
Årsresultat 66.000 10.000 14.000 143.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 331.000 339.000 348.000 357.000 366.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 28.000 65.000 101.000
Sum varige driftsmidler 331.000 341.000 376.000 422.000 467.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 331.000 341.000 376.000 422.000 467.000
Varebeholdning 126.000 211.000 200.000 171.000 151.000
Kundefordringer 172.000 205.000 149.000 106.000 100.000
Andre fordringer 58.000 8.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 212.000 223.000 247.000 223.000 100.000
Sum omløpsmidler 568.000 647.000 596.000 500.000 351.000
Sum eiendeler 899.000 988.000 972.000 922.000 818.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 197.000 188.000 174.000 31.000
Sum egenkapital 370.000 384.000 374.000 361.000 218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 4.000 7.000 15.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 187.000 260.000 335.000 412.000 481.000
Leverandørgjeld 241.000 210.000 221.000 92.000 91.000
Betalbar skatt 14.000 6.000 12.000 56.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 0 -8.000 -15.000 1.000 11.000
Utbytte -80.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 136.000 44.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 342.000 345.000 262.000 149.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 899.000 989.000 972.000 922.000 819.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 226.000 302.000 334.000 351.000 231.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9 2.3 3.4 2.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.5 2.3 1.7
Soliditet 41.2 38.8 38.5 39.2 26.6
Resultatgrad 2 0.8 1 5.1 1.8
Rentedekningsgrad 5.4 1.6 1.8 7.0 2.1
Gjeldsgrad 1.4 1.6 1.6 1.6 2.8
Total kapitalrentabilitet 11.6 3.6 4.3 24.4 10.1
Signatur
23.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex