Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rendalen Bensin Og Dekkservice AS
Juridisk navn:  Rendalen Bensin Og Dekkservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95027702
Øvre Rendal Øvre Rendal Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 993979538
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vilja Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.31%
Resultat  
  
-27.78%
Egenkapital  
  
2.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 4.640.000 4.284.000 4.371.000 4.512.000 4.588.000
Resultat: 13.000 18.000 193.000 43.000 209.000
Egenkapital: 384.000 374.000 361.000 218.000 187.000
Regnskap for  Rendalen Bensin Og Dekkservice AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 4.640.000 4.284.000 4.371.000 4.512.000 4.588.000
Driftskostnader -4.603.000 -4.243.000 -4.147.000 -4.431.000 -4.345.000
Driftsresultat 36.000 42.000 225.000 81.000 244.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -23.000 -24.000 -32.000 -40.000 -38.000
Finans -23.000 -24.000 -32.000 -38.000 -35.000
Resultat før skatt 13.000 18.000 193.000 43.000 209.000
Skattekostnad -3.000 -4.000 -51.000 -12.000 -58.000
Årsresultat 10.000 14.000 143.000 31.000 151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 341.000 376.000 422.000 467.000 532.000
Sum omløpsmidler 647.000 596.000 500.000 351.000 817.000
Sum eiendeler 988.000 972.000 922.000 818.000 1.349.000
Sum opptjent egenkapital 197.000 188.000 174.000 31.000 0
Sum egenkapital 384.000 374.000 361.000 218.000 187.000
Sum langsiktig gjeld 260.000 335.000 412.000 481.000 545.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 262.000 149.000 120.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 989.000 972.000 922.000 819.000 1.350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.630.000 4.274.000 4.353.000 4.494.000 4.522.000
Andre inntekter 10.000 11.000 18.000 18.000 66.000
Driftsinntekter 4.640.000 4.284.000 4.371.000 4.512.000 4.588.000
Varekostnad -4.332.000 -3.954.000 -3.933.000 -4.227.000 -4.176.000
Lønninger 0 -30.000 0 0 -16.000
Avskrivning -34.000 -46.000 -46.000 -48.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -237.000 -213.000 -168.000 -156.000 -95.000
Driftskostnader -4.603.000 -4.243.000 -4.147.000 -4.431.000 -4.345.000
Driftsresultat 36.000 42.000 225.000 81.000 244.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -23.000 -24.000 -32.000 -40.000 -38.000
Finans -23.000 -24.000 -32.000 -38.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -542.000
Årsresultat 10.000 14.000 143.000 31.000 151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 339.000 348.000 357.000 366.000 375.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 28.000 65.000 101.000 157.000
Sum varige driftsmidler 341.000 376.000 422.000 467.000 532.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 341.000 376.000 422.000 467.000 532.000
Varebeholdning 211.000 200.000 171.000 151.000 201.000
Kundefordringer 205.000 149.000 106.000 100.000 189.000
Andre fordringer 8.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 223.000 247.000 223.000 100.000 427.000
Sum omløpsmidler 647.000 596.000 500.000 351.000 817.000
Sum eiendeler 988.000 972.000 922.000 818.000 1.349.000
Sum opptjent egenkapital 197.000 188.000 174.000 31.000 0
Sum egenkapital 384.000 374.000 361.000 218.000 187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 7.000 15.000 20.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 260.000 335.000 412.000 481.000 545.000
Leverandørgjeld 210.000 221.000 92.000 91.000 7.000
Betalbar skatt 6.000 12.000 56.000 17.000 61.000
Skyldig offentlige avgifter -8.000 -15.000 1.000 11.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 -542.000
Annen kortsiktig gjeld 136.000 44.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 345.000 262.000 149.000 120.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 989.000 972.000 922.000 819.000 1.350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 302.000 334.000 351.000 231.000 199.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.3 3.4 2.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 2.3 1.7 1.0
Soliditet 38.8 38.5 39.2 26.6 13.9
Resultatgrad 0.8 1 5.1 1.8 5.3
Rentedekningsgrad 1.6 1.8 7.0 2.1 6.5
Gjeldsgrad 1.6 1.6 1.6 2.8 6.2
Total kapitalrentabilitet 3.6 4.3 24.4 10.1 18.3
Signatur
23.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex