Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rendalen Gjestegård As
Juridisk navn:  Rendalen Gjestegård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lomnessjøen øst 16 Lomnessjøen øst 16 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 917089663
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/6/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.51%
Resultat  
  
6%
Egenkapital  
  
-71.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 14.000 312.000 257.000
Resultat: -94.000 -100.000 -57.000
Egenkapital: -226.000 -132.000 -32.000
Regnskap for  Rendalen Gjestegård As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.000 312.000 257.000
Driftskostnader -108.000 -411.000 -314.000
Driftsresultat -94.000 -99.000 -57.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt -94.000 -100.000 -57.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -94.000 -100.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 678.000 717.000 304.000
Sum omløpsmidler 13.000 85.000 140.000
Sum eiendeler 691.000 802.000 444.000
Sum opptjent egenkapital -251.000 -157.000 -57.000
Sum egenkapital -226.000 -132.000 -32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 917.000 934.000 476.000
Sum gjeld og egenkapital 690.000 801.000 443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 122.000 257.000
Andre inntekter 0 190.000 0
Driftsinntekter 14.000 312.000 257.000
Varekostnad 0 0 -20.000
Lønninger 0 -31.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -380.000 -294.000
Driftskostnader -108.000 -411.000 -314.000
Driftsresultat -94.000 -99.000 -57.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -94.000 -100.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 678.000 717.000 304.000
Sum anleggsmidler 678.000 717.000 304.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.000 0 8.000
Andre fordringer 8.000 31.000 93.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 54.000 39.000
Sum omløpsmidler 13.000 85.000 140.000
Sum eiendeler 691.000 802.000 444.000
Sum opptjent egenkapital -251.000 -157.000 -57.000
Sum egenkapital -226.000 -132.000 -32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 331.000 272.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 915.000 603.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 934.000 476.000
Sum gjeld og egenkapital 690.000 801.000 443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -904.000 -849.000 -336.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.3
Soliditet -32.7 -16.5 -7.2
Resultatgrad -671.4 -31.7 -22.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.1 -7.1 -14.9
Total kapitalrentabilitet -13.6 -12.3 -12.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex