Rendalen Gjestegård As
Juridisk navn:  Rendalen Gjestegård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lomnessjøen øst 16 Lomnessjøen øst 16 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 917089663
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/6/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
21.4%
Resultat  
  
-75.44%
Egenkapital  
  
-312.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 312.000 257.000
Resultat: -100.000 -57.000
Egenkapital: -132.000 -32.000
Regnskap for  Rendalen Gjestegård As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 312.000 257.000
Driftskostnader -411.000 -314.000
Driftsresultat -99.000 -57.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -100.000 -57.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -100.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 717.000 304.000
Sum omløpsmidler 85.000 140.000
Sum eiendeler 802.000 444.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -57.000
Sum egenkapital -132.000 -32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 934.000 476.000
Sum gjeld og egenkapital 801.000 443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 122.000 257.000
Andre inntekter 190.000 0
Driftsinntekter 312.000 257.000
Varekostnad 0 -20.000
Lønninger -31.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -380.000 -294.000
Driftskostnader -411.000 -314.000
Driftsresultat -99.000 -57.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -100.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 717.000 304.000
Sum anleggsmidler 717.000 304.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 8.000
Andre fordringer 31.000 93.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 54.000 39.000
Sum omløpsmidler 85.000 140.000
Sum eiendeler 802.000 444.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -57.000
Sum egenkapital -132.000 -32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 331.000 272.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 603.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 934.000 476.000
Sum gjeld og egenkapital 801.000 443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -849.000 -336.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3
Soliditet -16.5 -7.2
Resultatgrad -31.7 -22.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -7.1 -14.9
Total kapitalrentabilitet -12.3 -12.8
Signatur
26.04.2016
Prokurister
26.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex