Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rendalen Graveservice As
Juridisk navn:  Rendalen Graveservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46888608
Engerdalsveien 24 Engerdalsveien 24 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 911841487
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/11/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
7.9%
Resultat  
  
-7.04%
Egenkapital  
  
27.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.293.000 3.052.000 2.467.000 2.666.000 1.951.000
Resultat: 647.000 696.000 276.000 655.000 421.000
Egenkapital: 2.330.000 1.829.000 1.299.000 1.092.000 613.000
Regnskap for  Rendalen Graveservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.293.000 3.052.000 2.467.000 2.666.000 1.951.000
Driftskostnader -2.644.000 -2.346.000 -2.179.000 -1.993.000 -1.503.000
Driftsresultat 648.000 706.000 289.000 673.000 449.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -11.000 -14.000 -20.000 -28.000
Finans 0 -10.000 -13.000 -19.000 -27.000
Resultat før skatt 647.000 696.000 276.000 655.000 421.000
Skattekostnad -146.000 -166.000 -69.000 -175.000 -114.000
Årsresultat 501.000 529.000 207.000 480.000 308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 795.000 813.000 353.000 397.000 716.000
Sum omløpsmidler 2.048.000 1.700.000 1.691.000 1.554.000 1.037.000
Sum eiendeler 2.843.000 2.513.000 2.044.000 1.951.000 1.753.000
Sum opptjent egenkapital 2.276.000 1.774.000 1.245.000 1.038.000 558.000
Sum egenkapital 2.330.000 1.829.000 1.299.000 1.092.000 613.000
Sum langsiktig gjeld 59.000 241.000 326.000 428.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 453.000 442.000 418.000 431.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 2.842.000 2.511.000 2.043.000 1.951.000 1.752.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.993.000 2.990.000 2.467.000 2.556.000 1.951.000
Andre inntekter 300.000 61.000 0 110.000 0
Driftsinntekter 3.293.000 3.052.000 2.467.000 2.666.000 1.951.000
Varekostnad -682.000 -673.000 -559.000 -589.000 -279.000
Lønninger -657.000 -547.000 -565.000 -469.000 -449.000
Avskrivning -230.000 -174.000 -157.000 -155.000 -207.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.075.000 -952.000 -898.000 -780.000 -568.000
Driftskostnader -2.644.000 -2.346.000 -2.179.000 -1.993.000 -1.503.000
Driftsresultat 648.000 706.000 289.000 673.000 449.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -11.000 -14.000 -20.000 -28.000
Finans 0 -10.000 -13.000 -19.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 501.000 529.000 207.000 480.000 308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 765.000 777.000 335.000 376.000 390.000
Driftsløsøre 30.000 36.000 18.000 21.000 326.000
Sum varige driftsmidler 795.000 813.000 353.000 397.000 716.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 795.000 813.000 353.000 397.000 716.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 375.000 472.000 225.000 294.000 310.000
Andre fordringer 143.000 228.000 295.000 373.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.530.000 1.000.000 1.171.000 887.000 708.000
Sum omløpsmidler 2.048.000 1.700.000 1.691.000 1.554.000 1.037.000
Sum eiendeler 2.843.000 2.513.000 2.044.000 1.951.000 1.753.000
Sum opptjent egenkapital 2.276.000 1.774.000 1.245.000 1.038.000 558.000
Sum egenkapital 2.330.000 1.829.000 1.299.000 1.092.000 613.000
Sum avsetninger til forpliktelser 59.000 12.000 7.000 22.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 59.000 241.000 326.000 428.000 500.000
Leverandørgjeld 49.000 149.000 57.000 56.000 292.000
Betalbar skatt 99.000 161.000 83.000 165.000 125.000
Skyldig offentlige avgifter 169.000 33.000 176.000 127.000 165.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 100.000 102.000 83.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 453.000 442.000 418.000 431.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 2.842.000 2.511.000 2.043.000 1.951.000 1.752.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.595.000 1.258.000 1.273.000 1.123.000 397.000
Likviditetsgrad 1 4.5 3.8 4 3.6 1.6
Likviditetsgrad 2 4.5 3.8 4 3.7 1.7
Soliditet 8 72.8 63.6 56.0 35.0
Resultatgrad 19.7 23.1 11.7 25.2 23.0
Rentedekningsgrad 1 64.2 20.6 33.7 16.1
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.6 0.8 1.9
Total kapitalrentabilitet 22.9 28.1 14.2 34.5 25.7
Signatur
22.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex