Rendalen Pleie, Omsorg Og Sosiallegat
Juridisk navn:  Rendalen Pleie, Omsorg Og Sosiallegat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62468500
Hanestadveien 1 Rendalen Kommunekasse Fax: 62468501
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 980041107
Aksjekapital: 1.787.000 NOK
Etableringsdato: 6/18/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-30.36%
Egenkapital  
  
-3.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 5.000 0 5.000 58.000 26.000
Resultat: -73.000 -56.000 0 -8.000 12.000
Egenkapital: 1.787.000 1.859.000 1.915.000 1.916.000 1.924.000
Regnskap for  Rendalen Pleie, Omsorg Og Sosiallegat
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 5.000 0 5.000 58.000 26.000
Driftskostnader -90.000 -70.000 -40.000 -67.000 -67.000
Driftsresultat -84.000 -70.000 -35.000 -8.000 -41.000
Finansinntekter 12.000 14.000 34.000 0 52.000
Finanskostnader 0 0 1.000 0 0
Finans 12.000 14.000 35.000 0 52.000
Resultat før skatt -73.000 -56.000 0 -8.000 12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -56.000 0 -8.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.787.000 1.859.000 1.915.000 1.916.000 1.924.000
Sum eiendeler 1.787.000 1.859.000 1.915.000 1.916.000 1.924.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 1.916.000 171.000
Sum egenkapital 1.787.000 1.859.000 1.915.000 1.916.000 1.924.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.787.000 1.859.000 1.915.000 1.916.000 1.924.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 5.000 0 5.000 58.000 26.000
Driftsinntekter 5.000 0 5.000 58.000 26.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -70.000 -40.000 -67.000 -67.000
Driftskostnader -90.000 -70.000 -40.000 -67.000 -67.000
Driftsresultat -84.000 -70.000 -35.000 -8.000 -41.000
Finansinntekter 12.000 14.000 34.000 0 52.000
Finanskostnader 0 0 1.000 0 0
Finans 12.000 14.000 35.000 0 52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -56.000 0 -8.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.787.000 1.859.000 1.915.000 1.909.000 1.924.000
Sum omløpsmidler 1.787.000 1.859.000 1.915.000 1.916.000 1.924.000
Sum eiendeler 1.787.000 1.859.000 1.915.000 1.916.000 1.924.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 1.916.000 171.000
Sum egenkapital 1.787.000 1.859.000 1.915.000 1.916.000 1.924.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.787.000 1.859.000 1.915.000 1.916.000 1.924.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.787.000 1.859.000 1.915.000 1.916.000 1.924.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad -700.0 -13.8 -157.7
Rentedekningsgrad 1.0
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.4 0.6
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex