Rendalen Rør As
Juridisk navn:  Rendalen Rør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90646486
Gamle Kongevei 4019 Gamle Kongevei 4019 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 915804675
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/11/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.04%
Resultat  
  
-40.67%
Egenkapital  
  
23.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.010.000 3.094.000 2.996.000 960.000
Resultat: 194.000 327.000 193.000 266.000
Egenkapital: 772.000 623.000 374.000 229.000
Regnskap for  Rendalen Rør As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.010.000 3.094.000 2.996.000 960.000
Driftskostnader -1.818.000 -2.768.000 -2.803.000 -694.000
Driftsresultat 192.000 327.000 192.000 266.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 3.000 0 1.000 0
Resultat før skatt 194.000 327.000 193.000 266.000
Skattekostnad -45.000 -78.000 -48.000 -69.000
Årsresultat 149.000 249.000 145.000 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 202.000 208.000 176.000
Sum omløpsmidler 1.066.000 892.000 823.000 452.000
Sum eiendeler 1.114.000 1.094.000 1.031.000 628.000
Sum opptjent egenkapital 740.000 591.000 342.000 197.000
Sum egenkapital 772.000 623.000 374.000 229.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 5.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 466.000 648.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 1.113.000 1.094.000 1.030.000 628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.979.000 3.073.000 2.993.000 960.000
Andre inntekter 31.000 22.000 3.000 0
Driftsinntekter 2.010.000 3.094.000 2.996.000 960.000
Varekostnad -1.011.000 -1.484.000 -1.430.000 -439.000
Lønninger -440.000 -767.000 -970.000 -161.000
Avskrivning -13.000 -52.000 -43.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -354.000 -465.000 -360.000 -86.000
Driftskostnader -1.818.000 -2.768.000 -2.803.000 -694.000
Driftsresultat 192.000 327.000 192.000 266.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 3.000 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 149.000 249.000 145.000 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 156.000 208.000 176.000
Sum varige driftsmidler 12.000 156.000 208.000 176.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 46.000 0 0
Sum anleggsmidler 48.000 202.000 208.000 176.000
Varebeholdning 124.000 181.000 127.000 84.000
Kundefordringer 108.000 195.000 330.000 56.000
Andre fordringer 69.000 59.000 68.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 764.000 458.000 297.000 309.000
Sum omløpsmidler 1.066.000 892.000 823.000 452.000
Sum eiendeler 1.114.000 1.094.000 1.031.000 628.000
Sum opptjent egenkapital 740.000 591.000 342.000 197.000
Sum egenkapital 772.000 623.000 374.000 229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 5.000 8.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 5.000 8.000 8.000
Leverandørgjeld 46.000 90.000 142.000 102.000
Betalbar skatt 49.000 81.000 48.000 61.000
Skyldig offentlige avgifter 152.000 225.000 245.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 69.000 213.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 466.000 648.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 1.113.000 1.094.000 1.030.000 628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 726.000 426.000 175.000 61.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.9 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 2.8 1.5 1.1 1.0
Soliditet 69.4 56.9 36.3 36.5
Resultatgrad 9.6 10.6 6.4 27.7
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.4 0.8 1.8 1.7
Total kapitalrentabilitet 17.5 3 18.7 42.4
Signatur
21.08.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex