Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rendalen Regnskap Sa
Juridisk navn:  Rendalen Regnskap Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62468530
Hanestadveien 1 Hanestadveien 1 Fax: 62468536
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 970962093
Aksjekapital: 133.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/23/1979
Foretakstype: SA
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.03%
Resultat  
  
-17.14%
Egenkapital  
  
16.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.018.000 5.841.000 5.240.000 4.556.000 4.187.000
Resultat: 174.000 210.000 -80.000 35.000 3.000
Egenkapital: 896.000 766.000 607.000 665.000 638.000
Regnskap for  Rendalen Regnskap Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.018.000 5.841.000 5.240.000 4.556.000 4.187.000
Driftskostnader -5.861.000 -5.642.000 -5.328.000 -4.542.000 -4.202.000
Driftsresultat 157.000 198.000 -87.000 14.000 -15.000
Finansinntekter 17.000 12.000 8.000 21.000 17.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 0
Finans 17.000 12.000 7.000 20.000 17.000
Resultat før skatt 174.000 210.000 -80.000 35.000 3.000
Skattekostnad -45.000 -54.000 18.000 -12.000 -2.000
Årsresultat 128.000 157.000 -62.000 23.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 109.000 114.000 113.000 124.000 35.000
Sum omløpsmidler 3.306.000 3.547.000 2.785.000 2.733.000 2.822.000
Sum eiendeler 3.415.000 3.661.000 2.898.000 2.857.000 2.857.000
Sum opptjent egenkapital 763.000 635.000 478.000 540.000 517.000
Sum egenkapital 896.000 766.000 607.000 665.000 638.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.519.000 2.895.000 2.291.000 2.192.000 2.220.000
Sum gjeld og egenkapital 3.415.000 3.662.000 2.897.000 2.857.000 2.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.996.000 5.820.000 5.231.000 4.543.000 4.179.000
Andre inntekter 22.000 21.000 9.000 13.000 8.000
Driftsinntekter 6.018.000 5.841.000 5.240.000 4.556.000 4.187.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.592.000 -4.334.000 -4.269.000 -3.646.000 -3.280.000
Avskrivning -35.000 -38.000 -31.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.234.000 -1.270.000 -1.028.000 -892.000 -922.000
Driftskostnader -5.861.000 -5.642.000 -5.328.000 -4.542.000 -4.202.000
Driftsresultat 157.000 198.000 -87.000 14.000 -15.000
Finansinntekter 17.000 12.000 8.000 21.000 17.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 0
Finans 17.000 12.000 7.000 20.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 128.000 157.000 -62.000 23.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 90.000 60.000 43.000 24.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 54.000 70.000 100.000 0
Sum varige driftsmidler 19.000 54.000 70.000 100.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 109.000 114.000 113.000 124.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.727.000 1.670.000 1.543.000 1.302.000 1.765.000
Andre fordringer 149.000 205.000 152.000 232.000 194.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.430.000 1.672.000 1.089.000 1.199.000 864.000
Sum omløpsmidler 3.306.000 3.547.000 2.785.000 2.733.000 2.822.000
Sum eiendeler 3.415.000 3.661.000 2.898.000 2.857.000 2.857.000
Sum opptjent egenkapital 763.000 635.000 478.000 540.000 517.000
Sum egenkapital 896.000 766.000 607.000 665.000 638.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 77.000 152.000 160.000 31.000 168.000
Betalbar skatt 76.000 70.000 1.000 1.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 807.000 707.000 555.000 555.000 676.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.560.000 1.964.000 1.574.000 1.605.000 1.345.000
Sum kortsiktig gjeld 2.519.000 2.895.000 2.291.000 2.192.000 2.220.000
Sum gjeld og egenkapital 3.415.000 3.662.000 2.897.000 2.857.000 2.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 787.000 652.000 494.000 541.000 602.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3
Soliditet 26.2 20.9 20.9 23.3 22.3
Resultatgrad 2.6 3.4 -1.7 0.3 -0.4
Rentedekningsgrad 35.0
Gjeldsgrad 2.8 3.8 3.8 3.3 3.5
Total kapitalrentabilitet 5.1 5.7 -2.7 1.2 0.1
Signatur
13.07.2016
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex