Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rendalen Sang Og Musikk Legat
Juridisk navn:  Rendalen Sang Og Musikk Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62468000
Kommunehuset Kommunehuset Fax: 62468007
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 979563124
Aksjekapital: 356.000 NOK
Etableringsdato: 12/18/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
0.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.000 0 0 0 8.000
Resultat: 2.000 1.000 -3.000 -2.000 -1.000
Egenkapital: 356.000 354.000 353.000 356.000 358.000
Regnskap for  Rendalen Sang Og Musikk Legat
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.000 0 0 0 8.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -5.000 -7.000 -9.000
Driftsresultat 0 -1.000 -5.000 -7.000 -1.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 5.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 5.000 0
Resultat før skatt 2.000 1.000 -3.000 -2.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 1.000 -3.000 -2.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 356.000 354.000 353.000 356.000 358.000
Sum eiendeler 356.000 354.000 353.000 356.000 358.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 356.000 354.000 353.000 356.000 358.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 356.000 354.000 353.000 356.000 358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.000 0 0 0 8.000
Driftsinntekter 1.000 0 0 0 8.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -5.000 -7.000 -9.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -5.000 -7.000 -9.000
Driftsresultat 0 -1.000 -5.000 -7.000 -1.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 5.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 5.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 1.000 -3.000 -2.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 356.000 354.000 353.000 356.000 358.000
Sum omløpsmidler 356.000 354.000 353.000 356.000 358.000
Sum eiendeler 356.000 354.000 353.000 356.000 358.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 356.000 354.000 353.000 356.000 358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 356.000 354.000 353.000 356.000 358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 356.000 354.000 353.000 356.000 358.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 0 -12.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.6 0.3 -0.8 -0.6 -0.3
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex