Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rendalen Stamfiskanlegg As
Juridisk navn:  Rendalen Stamfiskanlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62467353
Gamle Kongevei 2003 Gamle Kongevei 2003 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 920459390
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/19/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 375.000
Resultat: 2.000
Egenkapital: 32.000
Regnskap for  Rendalen Stamfiskanlegg As
Resultat 2018
Driftsinntekter 375.000
Driftskostnader -373.000
Driftsresultat 2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 2.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 380.000
Sum omløpsmidler 371.000
Sum eiendeler 751.000
Sum opptjent egenkapital 2.000
Sum egenkapital 32.000
Sum langsiktig gjeld 575.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000
Sum gjeld og egenkapital 751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.000
Andre inntekter 300.000
Driftsinntekter 375.000
Varekostnad -37.000
Lønninger -323.000
Avskrivning -70.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -174.000
Driftskostnader -373.000
Driftsresultat 2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 320.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 60.000
Sum varige driftsmidler 380.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000
Sum anleggsmidler 380.000
Varebeholdning 356.000
Kundefordringer -3.000
Andre fordringer 3.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 16.000
Sum omløpsmidler 371.000
Sum eiendeler 751.000
Sum opptjent egenkapital 2.000
Sum egenkapital 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 575.000
Leverandørgjeld 14.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000
Sum gjeld og egenkapital 751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 227.000
Likviditetsgrad 1 2.6
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet 4.3
Resultatgrad 0.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 22.5
Total kapitalrentabilitet 0.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex