Rendalsfisk AS
Juridisk navn:  Rendalsfisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62467328
Postboks 14 Storsjøen Engerdalsveien Fax: 62468823
2486 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 883913132
Aksjekapital: 639.575 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/15/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-70.33%
Resultat  
  
83.81%
Egenkapital  
  
180.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 135.000 455.000 0 0 0
Resultat: -17.000 -105.000 405.000 -38.000 -58.000
Egenkapital: 2.305.000 822.000 927.000 -130.000 -92.000
Regnskap for  Rendalsfisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 135.000 455.000 0 0 0
Driftskostnader -76.000 -550.000 406.000 -39.000 -57.000
Driftsresultat 60.000 -96.000 405.000 -38.000 -58.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -77.000 -9.000 0 0 0
Finans -77.000 -9.000 0 0 0
Resultat før skatt -17.000 -105.000 405.000 -38.000 -58.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 -105.000 405.000 -38.000 -58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.642.000 2.234.000 507.000 0 0
Sum omløpsmidler 607.000 920.000 686.000 25.000 39.000
Sum eiendeler 4.249.000 3.154.000 1.193.000 25.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 41.000 146.000 -805.000 -767.000
Sum egenkapital 2.305.000 822.000 927.000 -130.000 -92.000
Sum langsiktig gjeld 1.826.000 1.560.000 0 140.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 772.000 266.000 15.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 4.248.000 3.154.000 1.193.000 25.000 39.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.000 65.000 0 0 0
Andre inntekter 60.000 390.000 0 0 0
Driftsinntekter 135.000 455.000 0 0 0
Varekostnad 0 -65.000 0 -10.000 0
Lønninger -508.000 -767.000 -220.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -570.000 -1.295.000 -360.000 -27.000 -68.000
Driftskostnader -76.000 -550.000 406.000 -39.000 -57.000
Driftsresultat 60.000 -96.000 405.000 -38.000 -58.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -77.000 -9.000 0 0 0
Finans -77.000 -9.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 -105.000 405.000 -38.000 -58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.002.000 2.199.000 507.000 0 0
Fast eiendom 35.000 35.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 35.000 35.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 605.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.642.000 2.234.000 507.000 0 0
Varebeholdning 356.000 371.000 488.000 9.000 11.000
Kundefordringer 0 81.000 0 0 0
Andre fordringer 230.000 18.000 15.000 3.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 450.000 184.000 13.000 17.000
Sum omløpsmidler 607.000 920.000 686.000 25.000 39.000
Sum eiendeler 4.249.000 3.154.000 1.193.000 25.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 41.000 146.000 -805.000 -767.000
Sum egenkapital 2.305.000 822.000 927.000 -130.000 -92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.826.000 1.560.000 0 140.000 100.000
Leverandørgjeld 7.000 305.000 25.000 3.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 199.000 72.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 269.000 169.000 11.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 772.000 266.000 15.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 4.248.000 3.154.000 1.193.000 25.000 39.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 490.000 148.000 420.000 10.000 8.000
Likviditetsgrad 1 5.2 1.2 2.6 1.7 1.3
Likviditetsgrad 2 2.1 0.7 0.7 1.1 1.0
Soliditet 54.3 26.1 77.7 -520.0 -235.9
Resultatgrad 44.4 -21.1
Rentedekningsgrad 0.8 -10.7
Gjeldsgrad 0.8 2.8 0.3 -1.2 -1.4
Total kapitalrentabilitet 1.4 33.9 -152.0 -148.7
Signatur
09.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex