Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Renergi Dl AS
Juridisk navn:  Renergi Dl AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55982800
Lønningsflaten 27 Rostøy Fax: 55982801
5258 Blomsterdalen 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 980406741
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 12/23/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.55%
Resultat  
  
-10.96%
Egenkapital  
  
-27.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 692.000 725.000 578.000 166.000 559.000
Resultat: 447.000 502.000 415.000 68.000 -198.000
Egenkapital: 559.000 775.000 597.000 183.000 114.000
Regnskap for  Renergi Dl AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 692.000 725.000 578.000 166.000 559.000
Driftskostnader -246.000 -224.000 -163.000 -99.000 -760.000
Driftsresultat 447.000 502.000 415.000 68.000 -200.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Resultat før skatt 447.000 502.000 415.000 68.000 -198.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 447.000 502.000 415.000 68.000 -198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 12.000 20.000 29.000 38.000
Sum omløpsmidler 575.000 809.000 578.000 197.000 413.000
Sum eiendeler 578.000 821.000 598.000 226.000 451.000
Sum opptjent egenkapital 509.000 178.000 -603.000 -1.017.000 -1.086.000
Sum egenkapital 559.000 775.000 597.000 183.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 46.000 1.000 43.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 821.000 598.000 226.000 450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 692.000 725.000 578.000 166.000 559.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 692.000 725.000 578.000 166.000 559.000
Varekostnad -158.000 -133.000 -113.000 -76.000 -426.000
Lønninger -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 28.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -80.000 -38.000 -12.000 -332.000
Driftskostnader -246.000 -224.000 -163.000 -99.000 -760.000
Driftsresultat 447.000 502.000 415.000 68.000 -200.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -663.000 -324.000 0 0 0
Årsresultat 447.000 502.000 415.000 68.000 -198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 12.000 20.000 29.000 38.000
Sum varige driftsmidler 3.000 12.000 20.000 29.000 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 12.000 20.000 29.000 38.000
Varebeholdning 77.000 95.000 136.000 115.000 115.000
Kundefordringer 89.000 106.000 64.000 4.000 46.000
Andre fordringer 0 0 328.000 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 409.000 609.000 50.000 78.000 248.000
Sum omløpsmidler 575.000 809.000 578.000 197.000 413.000
Sum eiendeler 578.000 821.000 598.000 226.000 451.000
Sum opptjent egenkapital 509.000 178.000 -603.000 -1.017.000 -1.086.000
Sum egenkapital 559.000 775.000 597.000 183.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 28.000 1.000 0 179.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 16.000 0 9.000 0
Utbytte -663.000 -324.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 2.000 0 34.000 158.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 46.000 1.000 43.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 821.000 598.000 226.000 450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 556.000 763.000 577.000 154.000 77.000
Likviditetsgrad 1 30.3 17.6 5 4.6 1.2
Likviditetsgrad 2 26.2 15.5 4 2.0 0.9
Soliditet 96.7 94.4 99.8 81.0 25.3
Resultatgrad 64.6 69.2 71.8 41.0 -35.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.2 2.9
Total kapitalrentabilitet 77.3 61.1 69.4 30.1 -44.0
Signatur
06.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.04.2016
I FELLESSKAP MED DAGLIG LEDER.
PROKURA
DRØNEN MARIT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex