Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rengjøringsbyrået AS Renas
Juridisk navn:  Rengjøringsbyrået AS Renas
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75549490
Postboks 337 Langstranda 3 Fax: 75520072
8001 Bodø 8003 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 915365450
Aksjekapital: 302.400 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 8/28/1961
Foretakstype: AS
Revisor: Bodø Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.13%
Resultat  
  
-91.96%
Egenkapital  
  
0.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 24.885.000 21.615.000 15.086.000 14.147.000 13.757.000
Resultat: 23.000 286.000 256.000 557.000 -430.000
Egenkapital: 2.298.000 2.286.000 2.078.000 1.897.000 1.496.000
Regnskap for  Rengjøringsbyrået AS Renas
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 24.885.000 21.615.000 15.086.000 14.147.000 13.757.000
Driftskostnader -24.685.000 -21.242.000 -14.798.000 -13.565.000 -14.174.000
Driftsresultat 200.000 373.000 288.000 582.000 -418.000
Finansinntekter 4.000 3.000 0 23.000 41.000
Finanskostnader -182.000 -91.000 -32.000 -48.000 -53.000
Finans -178.000 -88.000 -32.000 -25.000 -12.000
Resultat før skatt 23.000 286.000 256.000 557.000 -430.000
Skattekostnad -11.000 -78.000 -75.000 -156.000 109.000
Årsresultat 12.000 208.000 181.000 401.000 -321.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 868.000 769.000 694.000 294.000 546.000
Sum omløpsmidler 8.609.000 7.204.000 4.422.000 4.151.000 3.727.000
Sum eiendeler 9.477.000 7.973.000 5.116.000 4.445.000 4.273.000
Sum opptjent egenkapital 1.996.000 1.984.000 1.776.000 1.595.000 1.193.000
Sum egenkapital 2.298.000 2.286.000 2.078.000 1.897.000 1.496.000
Sum langsiktig gjeld 1.150.000 1.533.000 880.000 753.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 6.029.000 4.153.000 2.158.000 1.796.000 2.581.000
Sum gjeld og egenkapital 9.477.000 7.972.000 5.116.000 4.446.000 4.273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.885.000 21.541.000 15.086.000 14.162.000 13.757.000
Andre inntekter 0 75.000 0 -15.000 0
Driftsinntekter 24.885.000 21.615.000 15.086.000 14.147.000 13.757.000
Varekostnad -7.449.000 -8.379.000 -5.356.000 -6.118.000 -5.503.000
Lønninger -10.205.000 -8.314.000 -6.200.000 -4.665.000 -5.939.000
Avskrivning -300.000 -230.000 -132.000 -112.000 -168.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.731.000 -4.319.000 -3.110.000 -2.670.000 -2.564.000
Driftskostnader -24.685.000 -21.242.000 -14.798.000 -13.565.000 -14.174.000
Driftsresultat 200.000 373.000 288.000 582.000 -418.000
Finansinntekter 4.000 3.000 0 23.000 41.000
Finanskostnader -182.000 -91.000 -32.000 -48.000 -53.000
Finans -178.000 -88.000 -32.000 -25.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 208.000 181.000 401.000 -321.000
Balanse detaljer          
Goodwill 163.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 203.000 35.000 50.000 58.000 198.000
Fast eiendom 0 0 4.000 7.000 10.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 665.000 734.000 641.000 230.000 339.000
Sum varige driftsmidler 665.000 734.000 644.000 237.000 348.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 868.000 769.000 694.000 294.000 546.000
Varebeholdning 269.000 240.000 259.000 225.000 156.000
Kundefordringer 6.590.000 6.468.000 3.380.000 1.297.000 590.000
Andre fordringer 1.381.000 126.000 139.000 103.000 186.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 370.000 370.000 644.000 2.527.000 2.795.000
Sum omløpsmidler 8.609.000 7.204.000 4.422.000 4.151.000 3.727.000
Sum eiendeler 9.477.000 7.973.000 5.116.000 4.445.000 4.273.000
Sum opptjent egenkapital 1.996.000 1.984.000 1.776.000 1.595.000 1.193.000
Sum egenkapital 2.298.000 2.286.000 2.078.000 1.897.000 1.496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.666.000 458.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.150.000 1.533.000 880.000 753.000 197.000
Leverandørgjeld 1.809.000 1.507.000 1.013.000 1.014.000 1.152.000
Betalbar skatt 16.000 62.000 67.000 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.375.000 1.262.000 465.000 309.000 304.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.163.000 864.000 613.000 458.000 1.125.000
Sum kortsiktig gjeld 6.029.000 4.153.000 2.158.000 1.796.000 2.581.000
Sum gjeld og egenkapital 9.477.000 7.972.000 5.116.000 4.446.000 4.273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.580.000 3.051.000 2.264.000 2.355.000 1.146.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 2.0 2.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 2.0 2.2 1.4
Soliditet 24.2 28.7 40.6 42.7 35.0
Resultatgrad 0.8 1.7 1.9 4.1 -3.0
Rentedekningsgrad 1.1 4.1 9.0 12.6 -7.1
Gjeldsgrad 3.1 2.5 1.5 1.3 1.9
Total kapitalrentabilitet 2.2 4.7 5.6 13.6 -8.8
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex