Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Republic As
Juridisk navn:  Republic As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98237501
Torvet 3 Torvet 3 Fax: 63801280
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989538152
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 2/20/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Robert Ler Revisjon AS
Regnskapsfører: Sandum Invest & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.82%
Resultat  
  
-133.39%
Egenkapital  
  
-1199.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.639.000 5.261.000 5.308.000 6.074.000 6.030.000
Resultat: -182.000 545.000 704.000 1.488.000 1.160.000
Egenkapital: -6.692.000 -515.000 1.068.000 542.000 1.483.000
Regnskap for  Republic As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.639.000 5.261.000 5.308.000 6.074.000 6.030.000
Driftskostnader -4.816.000 -4.714.000 -4.611.000 -4.659.000 -4.866.000
Driftsresultat -177.000 547.000 698.000 1.415.000 1.163.000
Finansinntekter 0 0 10.000 176.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -4.000 -103.000 -5.000
Finans -5.000 -2.000 6.000 73.000 -3.000
Resultat før skatt -182.000 545.000 704.000 1.488.000 1.160.000
Skattekostnad 14.000 -128.000 -179.000 -429.000 -308.000
Årsresultat -168.000 417.000 526.000 1.059.000 852.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.000 91.000 131.000 177.000 323.000
Sum omløpsmidler 783.000 1.628.000 2.917.000 7.313.000 7.111.000
Sum eiendeler 871.000 1.719.000 3.048.000 7.490.000 7.434.000
Sum opptjent egenkapital -6.792.000 -615.000 968.000 442.000 1.383.000
Sum egenkapital -6.692.000 -515.000 1.068.000 542.000 1.483.000
Sum langsiktig gjeld 539.000 578.000 802.000 1.009.000 1.009.000
Sum kortsiktig gjeld 7.024.000 1.657.000 1.178.000 5.940.000 4.942.000
Sum gjeld og egenkapital 871.000 1.720.000 3.048.000 7.491.000 7.434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.587.000 4.895.000 5.283.000 6.043.000 5.877.000
Andre inntekter 52.000 365.000 25.000 31.000 153.000
Driftsinntekter 4.639.000 5.261.000 5.308.000 6.074.000 6.030.000
Varekostnad -2.827.000 -2.839.000 -2.805.000 -3.027.000 -3.307.000
Lønninger -1.279.000 -1.037.000 -967.000 -827.000 -764.000
Avskrivning -17.000 -47.000 -47.000 -47.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -693.000 -791.000 -792.000 -758.000 -739.000
Driftskostnader -4.816.000 -4.714.000 -4.611.000 -4.659.000 -4.866.000
Driftsresultat -177.000 547.000 698.000 1.415.000 1.163.000
Finansinntekter 0 0 10.000 176.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -4.000 -103.000 -5.000
Finans -5.000 -2.000 6.000 73.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 -1.000.000
Årsresultat -168.000 417.000 526.000 1.059.000 852.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 8.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 83.000 130.000 176.000 223.000
Sum varige driftsmidler 66.000 83.000 130.000 176.000 223.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 1.000 1.000 100.000
Sum anleggsmidler 88.000 91.000 131.000 177.000 323.000
Varebeholdning 119.000 173.000 186.000 191.000 183.000
Kundefordringer 60.000 35.000 8.000 8.000 50.000
Andre fordringer 96.000 385.000 2.267.000 6.647.000 6.074.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 508.000 1.036.000 456.000 468.000 804.000
Sum omløpsmidler 783.000 1.628.000 2.917.000 7.313.000 7.111.000
Sum eiendeler 871.000 1.719.000 3.048.000 7.490.000 7.434.000
Sum opptjent egenkapital -6.792.000 -615.000 968.000 442.000 1.383.000
Sum egenkapital -6.692.000 -515.000 1.068.000 542.000 1.483.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.722.000 693.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 539.000 578.000 802.000 1.009.000 1.009.000
Leverandørgjeld 616.000 579.000 869.000 904.000 942.000
Betalbar skatt 0 135.000 179.000 429.000 308.000
Skyldig offentlige avgifter 154.000 132.000 58.000 156.000 210.000
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 532.000 117.000 72.000 2.451.000 2.483.000
Sum kortsiktig gjeld 7.024.000 1.657.000 1.178.000 5.940.000 4.942.000
Sum gjeld og egenkapital 871.000 1.720.000 3.048.000 7.491.000 7.434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.241.000 -29.000 1.739.000 1.373.000 2.169.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1 2.5 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.9 2.3 1.2 1.5
Soliditet -768.3 -29.9 3 7.2 19.9
Resultatgrad -3.8 10.4 13.1 23.3 19.3
Rentedekningsgrad -35.4 273.5 174.5 15.4 233.0
Gjeldsgrad -1.1 -4.3 1.9 12.8 4.0
Total kapitalrentabilitet -20.3 31.8 23.2 21.2 15.7
Signatur
27.01.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex