Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Resinconsult AS
Juridisk navn:  Resinconsult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74079497
C/O Stig Selbo Nybråten 1I Gamle E6 909 C/O Stig Selbo, Nybråen 1I Gamle E6 909 Fax:
7623 Ronglan 7623 Ronglan
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 985780684
Aksjekapital: 270.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/2/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-10.23%
Egenkapital  
  
51.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 50.000 0 85.000 0 190.000
Resultat: -97.000 -88.000 -18.000 -96.000 -75.000
Egenkapital: -152.000 -316.000 -228.000 -92.000 -13.000
Regnskap for  Resinconsult AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 50.000 0 85.000 0 190.000
Driftskostnader -139.000 -83.000 -97.000 -81.000 -252.000
Driftsresultat -90.000 -82.000 -12.000 -81.000 -62.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 2.000 0
Finanskostnader -9.000 -6.000 -6.000 -18.000 -14.000
Finans -7.000 -6.000 -5.000 -16.000 -14.000
Resultat før skatt -97.000 -88.000 -18.000 -96.000 -75.000
Skattekostnad 0 0 -118.000 17.000 101.000
Årsresultat -97.000 -88.000 -135.000 -80.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.000 185.000 203.000 339.000 340.000
Sum omløpsmidler 11.000 17.000 57.000 13.000 2.000
Sum eiendeler 178.000 202.000 260.000 352.000 342.000
Sum opptjent egenkapital -654.000 -557.000 -469.000 -333.000 -254.000
Sum egenkapital -152.000 -316.000 -228.000 -92.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 329.000 518.000 488.000 444.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000 202.000 260.000 352.000 341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 0 85.000 0 190.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 0 85.000 0 190.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -58.000 0 -46.000 0 -150.000
Avskrivning -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -65.000 -33.000 -63.000 -84.000
Driftskostnader -139.000 -83.000 -97.000 -81.000 -252.000
Driftsresultat -90.000 -82.000 -12.000 -81.000 -62.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 2.000 0
Finanskostnader -9.000 -6.000 -6.000 -18.000 -14.000
Finans -7.000 -6.000 -5.000 -16.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -97.000 -88.000 -135.000 -80.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 118.000 101.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 239.000
Driftsløsøre 167.000 185.000 203.000 221.000 0
Sum varige driftsmidler 167.000 185.000 203.000 221.000 239.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 167.000 185.000 203.000 339.000 340.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 17.000 57.000 13.000 0
Sum omløpsmidler 11.000 17.000 57.000 13.000 2.000
Sum eiendeler 178.000 202.000 260.000 352.000 342.000
Sum opptjent egenkapital -654.000 -557.000 -469.000 -333.000 -254.000
Sum egenkapital -152.000 -316.000 -228.000 -92.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 103.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 3.000 4.000 1.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -3.000 42.000 2.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 325.000 518.000 443.000 441.000 240.000
Sum kortsiktig gjeld 329.000 518.000 488.000 444.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000 202.000 260.000 352.000 341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -318.000 -501.000 -431.000 -431.000 -352.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet -85.9 -156.4 -87.7 -26.1 -3.8
Resultatgrad - -14.1 -32.6
Rentedekningsgrad - -13.7 -4.4 -4.4
Gjeldsgrad -2.2 -1.6 -2.1 -4.8 -27.2
Total kapitalrentabilitet -49.7 -40.6 -4.2 -22.4 -18.2
Signatur
15.07.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.07.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex