Restaurant Caspar As
Juridisk navn:  Restaurant Caspar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67548233
Rådhustorget 3 Rådhustorget 3 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 996095045
Aksjekapital: 1.600.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 10/19/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Halfdan Nitter AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.38%
Resultat  
  
82.4%
Egenkapital  
  
84.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.379.000 10.546.000 8.849.000 6.936.000 6.236.000
Resultat: 622.000 341.000 -591.000 -97.000 -769.000
Egenkapital: -333.000 -2.155.000 -2.496.000 -1.905.000 -1.808.000
Regnskap for  Restaurant Caspar As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.379.000 10.546.000 8.849.000 6.936.000 6.236.000
Driftskostnader -11.737.000 -10.169.000 -9.381.000 -6.965.000 -6.945.000
Driftsresultat 642.000 377.000 -532.000 -29.000 -708.000
Finansinntekter 6.000 5.000 3.000 3.000 0
Finanskostnader -26.000 -40.000 -62.000 -70.000 -61.000
Finans -20.000 -35.000 -59.000 -67.000 -61.000
Resultat før skatt 622.000 341.000 -591.000 -97.000 -769.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -388.000
Årsresultat 622.000 341.000 -591.000 -97.000 -1.157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 373.000 294.000 426.000 526.000 761.000
Sum omløpsmidler 1.562.000 1.388.000 962.000 423.000 421.000
Sum eiendeler 1.935.000 1.682.000 1.388.000 949.000 1.182.000
Sum opptjent egenkapital -1.933.000 -2.555.000 -2.896.000 -2.305.000 -2.208.000
Sum egenkapital -333.000 -2.155.000 -2.496.000 -1.905.000 -1.808.000
Sum langsiktig gjeld 240.000 1.256.000 1.465.000 1.668.000 1.864.000
Sum kortsiktig gjeld 2.028.000 2.580.000 2.418.000 1.186.000 1.126.000
Sum gjeld og egenkapital 1.935.000 1.681.000 1.387.000 949.000 1.182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.359.000 10.552.000 8.809.000 6.936.000 6.236.000
Andre inntekter 20.000 -6.000 40.000 0 0
Driftsinntekter 12.379.000 10.546.000 8.849.000 6.936.000 6.236.000
Varekostnad -4.032.000 -3.409.000 -3.036.000 -2.394.000 -2.196.000
Lønninger -5.317.000 -4.762.000 -4.354.000 -2.975.000 -3.048.000
Avskrivning -147.000 -232.000 -238.000 -235.000 -285.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -45.000
Andre driftskostnader -2.241.000 -1.766.000 -1.753.000 -1.361.000 -1.371.000
Driftskostnader -11.737.000 -10.169.000 -9.381.000 -6.965.000 -6.945.000
Driftsresultat 642.000 377.000 -532.000 -29.000 -708.000
Finansinntekter 6.000 5.000 3.000 3.000 0
Finanskostnader -26.000 -40.000 -62.000 -70.000 -61.000
Finans -20.000 -35.000 -59.000 -67.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 622.000 341.000 -591.000 -97.000 -1.157.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 334.000 255.000 388.000 489.000 723.000
Sum varige driftsmidler 334.000 255.000 388.000 489.000 723.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 39.000 39.000 37.000 37.000
Sum anleggsmidler 373.000 294.000 426.000 526.000 761.000
Varebeholdning 195.000 126.000 120.000 102.000 103.000
Kundefordringer 217.000 186.000 299.000 214.000 201.000
Andre fordringer 187.000 89.000 41.000 45.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 960.000 987.000 501.000 62.000 102.000
Sum omløpsmidler 1.562.000 1.388.000 962.000 423.000 421.000
Sum eiendeler 1.935.000 1.682.000 1.388.000 949.000 1.182.000
Sum opptjent egenkapital -1.933.000 -2.555.000 -2.896.000 -2.305.000 -2.208.000
Sum egenkapital -333.000 -2.155.000 -2.496.000 -1.905.000 -1.808.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 240.000 1.256.000 1.465.000 1.668.000 1.864.000
Leverandørgjeld 227.000 378.000 598.000 257.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 647.000 580.000 479.000 371.000 382.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.153.000 1.622.000 1.342.000 558.000 700.000
Sum kortsiktig gjeld 2.028.000 2.580.000 2.418.000 1.186.000 1.126.000
Sum gjeld og egenkapital 1.935.000 1.681.000 1.387.000 949.000 1.182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -466.000 -1.192.000 -1.456.000 -763.000 -705.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3
Soliditet -17.2 -128.2 -200.7 -153.0
Resultatgrad 5.2 3.6 -0.4 -11.4
Rentedekningsgrad 24.7 9.4 -8.6 -0.4 -11.6
Gjeldsgrad -6.8 -1.8 -1.6 -1.5 -1.7
Total kapitalrentabilitet 33.5 22.7 -38.1 -2.7 -59.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex