Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Restaurant Fossekallen AS
Juridisk navn:  Restaurant Fossekallen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99446555
Vollsveien 13H Vollsveien 13H Fax: 67583760
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 980758605
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 5/6/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: K-Team As
Regnskapsfører: Rk Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
16%
Resultat  
  
839.07%
Egenkapital  
  
-37.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.769.000 9.284.000 10.359.000 10.544.000 12.824.000
Resultat: 1.418.000 151.000 1.361.000 809.000 1.957.000
Egenkapital: 2.183.000 3.509.000 3.395.000 3.185.000 3.094.000
Regnskap for  Restaurant Fossekallen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.769.000 9.284.000 10.359.000 10.544.000 12.824.000
Driftskostnader -9.352.000 -9.120.000 -8.977.000 -9.547.000 -10.664.000
Driftsresultat 1.417.000 164.000 1.382.000 997.000 2.161.000
Finansinntekter 2.000 6.000 8.000 22.000 40.000
Finanskostnader 0 -18.000 -28.000 -209.000 -243.000
Finans 2.000 -12.000 -20.000 -187.000 -203.000
Resultat før skatt 1.418.000 151.000 1.361.000 809.000 1.957.000
Skattekostnad -344.000 -37.000 -351.000 -314.000 -529.000
Årsresultat 1.074.000 115.000 1.010.000 495.000 1.428.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 266.000 332.000 360.000 357.000 783.000
Sum omløpsmidler 5.559.000 4.907.000 5.895.000 5.042.000 5.706.000
Sum eiendeler 5.825.000 5.239.000 6.255.000 5.399.000 6.489.000
Sum opptjent egenkapital 1.933.000 3.259.000 3.145.000 2.935.000 2.844.000
Sum egenkapital 2.183.000 3.509.000 3.395.000 3.185.000 3.094.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.642.000 1.730.000 2.861.000 2.214.000 3.395.000
Sum gjeld og egenkapital 5.825.000 5.239.000 6.256.000 5.399.000 6.489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.769.000 9.249.000 10.359.000 10.544.000 12.729.000
Andre inntekter 0 35.000 0 0 95.000
Driftsinntekter 10.769.000 9.284.000 10.359.000 10.544.000 12.824.000
Varekostnad -2.228.000 -2.178.000 -2.424.000 -2.391.000 -2.782.000
Lønninger -3.409.000 -3.405.000 -2.973.000 -3.652.000 -3.852.000
Avskrivning -37.000 -77.000 -64.000 -72.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.678.000 -3.460.000 -3.516.000 -3.432.000 -3.939.000
Driftskostnader -9.352.000 -9.120.000 -8.977.000 -9.547.000 -10.664.000
Driftsresultat 1.417.000 164.000 1.382.000 997.000 2.161.000
Finansinntekter 2.000 6.000 8.000 22.000 40.000
Finanskostnader 0 -18.000 -28.000 -209.000 -243.000
Finans 2.000 -12.000 -20.000 -187.000 -203.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -800.000 -404.000 -680.000
Årsresultat 1.074.000 115.000 1.010.000 495.000 1.428.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 62.000 99.000 139.000 249.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 233.000 270.000 252.000 170.000 242.000
Sum varige driftsmidler 233.000 270.000 252.000 170.000 242.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 9.000 48.000 291.000
Sum anleggsmidler 266.000 332.000 360.000 357.000 783.000
Varebeholdning 152.000 168.000 228.000 284.000 388.000
Kundefordringer 1.320.000 1.336.000 1.007.000 983.000 789.000
Andre fordringer 152.000 137.000 96.000 140.000 137.000
Sum investeringer 50.000 50.000 50.000 500.000 0
Kasse, bank 3.886.000 3.216.000 4.515.000 3.136.000 4.391.000
Sum omløpsmidler 5.559.000 4.907.000 5.895.000 5.042.000 5.706.000
Sum eiendeler 5.825.000 5.239.000 6.255.000 5.399.000 6.489.000
Sum opptjent egenkapital 1.933.000 3.259.000 3.145.000 2.935.000 2.844.000
Sum egenkapital 2.183.000 3.509.000 3.395.000 3.185.000 3.094.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 273.000 451.000 224.000 381.000 676.000
Betalbar skatt 315.000 0 311.000 203.000 530.000
Skyldig offentlige avgifter 984.000 861.000 926.000 839.000 916.000
Utbytte 0 0 -800.000 -404.000 -680.000
Annen kortsiktig gjeld 2.070.000 418.000 599.000 387.000 592.000
Sum kortsiktig gjeld 3.642.000 1.730.000 2.861.000 2.214.000 3.395.000
Sum gjeld og egenkapital 5.825.000 5.239.000 6.256.000 5.399.000 6.489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.917.000 3.177.000 3.034.000 2.828.000 2.311.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.8 2 2.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 2.7 2 2.2 1.6
Soliditet 37.5 6 54.3 59.0 47.7
Resultatgrad 13.2 1.8 13.3 9.5 16.9
Rentedekningsgrad 9.1 49.4 4.9 9.1
Gjeldsgrad 1.7 0.5 0.8 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 24.4 3.2 22.2 18.9 33.9
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex