Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Restaurant Havkatten AS
Juridisk navn:  Restaurant Havkatten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69377090
Rødsfjellet 51 Ødegårdskilen Fax:
1684 Vesterøy 1684 Vesterøy
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 874360392
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 3/13/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exakt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.58%
Resultat  
  
-72.46%
Egenkapital  
  
21.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.199.000 4.803.000 3.206.000 3.927.000 4.043.000
Resultat: 198.000 719.000 67.000 -220.000 171.000
Egenkapital: 891.000 736.000 383.000 320.000 498.000
Regnskap for  Restaurant Havkatten AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.199.000 4.803.000 3.206.000 3.927.000 4.043.000
Driftskostnader -3.999.000 -4.083.000 -3.136.000 -4.148.000 -3.870.000
Driftsresultat 200.000 721.000 69.000 -221.000 173.000
Finansinntekter 1.000 0 0 3.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000 0 -2.000
Resultat før skatt 198.000 719.000 67.000 -220.000 171.000
Skattekostnad -44.000 -166.000 -4.000 42.000 -44.000
Årsresultat 155.000 554.000 63.000 -178.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 43.000 29.000 40.000 28.000
Sum omløpsmidler 1.224.000 1.305.000 569.000 585.000 867.000
Sum eiendeler 1.257.000 1.348.000 598.000 625.000 895.000
Sum opptjent egenkapital 791.000 636.000 283.000 220.000 398.000
Sum egenkapital 891.000 736.000 383.000 320.000 498.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 18.000 4.000 0 42.000
Sum kortsiktig gjeld 354.000 593.000 211.000 304.000 355.000
Sum gjeld og egenkapital 1.257.000 1.347.000 598.000 624.000 895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.199.000 4.146.000 3.206.000 3.927.000 3.968.000
Andre inntekter 0 657.000 0 0 75.000
Driftsinntekter 4.199.000 4.803.000 3.206.000 3.927.000 4.043.000
Varekostnad -2.426.000 -2.415.000 -1.974.000 -2.282.000 -2.263.000
Lønninger -983.000 -899.000 -637.000 -1.314.000 -1.116.000
Avskrivning -10.000 -9.000 -11.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -580.000 -760.000 -514.000 -542.000 -481.000
Driftskostnader -3.999.000 -4.083.000 -3.136.000 -4.148.000 -3.870.000
Driftsresultat 200.000 721.000 69.000 -221.000 173.000
Finansinntekter 1.000 0 0 3.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Årsresultat 155.000 554.000 63.000 -178.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 43.000 29.000 40.000 28.000
Sum varige driftsmidler 33.000 43.000 29.000 40.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 43.000 29.000 40.000 28.000
Varebeholdning 118.000 94.000 0 115.000 104.000
Kundefordringer 71.000 64.000 48.000 37.000 79.000
Andre fordringer 26.000 60.000 296.000 101.000 133.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.010.000 1.087.000 224.000 331.000 551.000
Sum omløpsmidler 1.224.000 1.305.000 569.000 585.000 867.000
Sum eiendeler 1.257.000 1.348.000 598.000 625.000 895.000
Sum opptjent egenkapital 791.000 636.000 283.000 220.000 398.000
Sum egenkapital 891.000 736.000 383.000 320.000 498.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 18.000 4.000 0 42.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 18.000 4.000 0 42.000
Leverandørgjeld 98.000 74.000 109.000 86.000 58.000
Betalbar skatt 50.000 151.000 0 0 39.000
Skyldig offentlige avgifter 85.000 78.000 22.000 94.000 80.000
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 90.000 79.000 124.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 354.000 593.000 211.000 304.000 355.000
Sum gjeld og egenkapital 1.257.000 1.347.000 598.000 624.000 895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 870.000 712.000 358.000 281.000 512.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2 2.7 1.9 2.4
Likviditetsgrad 2 3.1 2 2.7 1.5 2.2
Soliditet 70.9 54.6 6 51.3 55.6
Resultatgrad 4.8 1 2.2 -5.6 4.3
Rentedekningsgrad 1 360.5 2 -73.7 58.0
Gjeldsgrad 0.4 0.8 0.6 1 0.8
Total kapitalrentabilitet 1 53.5 11.5 -34.9 19.4
Signatur
10.09.2013
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex