Restaurant Tjenester Ness As
Juridisk navn:  Restaurant Tjenester Ness As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41549156
Nye Vakås Vei 38 Nye Vakås Vei 38 Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 912085031
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/6/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hurd Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.45%
Resultat  
  
332.89%
Egenkapital  
  
119.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.820.000 2.906.000 7.042.000 13.771.000 14.155.000
Resultat: 987.000 228.000 -2.592.000 -1.207.000 -104.000
Egenkapital: 160.000 -827.000 -1.055.000 393.000 1.600.000
Regnskap for  Restaurant Tjenester Ness As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.820.000 2.906.000 7.042.000 13.771.000 14.155.000
Driftskostnader -2.739.000 -2.574.000 -9.413.000 -14.874.000 -14.234.000
Driftsresultat 1.080.000 333.000 -2.371.000 -1.102.000 -80.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -93.000 -105.000 -222.000 -106.000 -27.000
Finans -93.000 -104.000 -221.000 -104.000 -25.000
Resultat før skatt 987.000 228.000 -2.592.000 -1.207.000 -104.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 987.000 228.000 -2.592.000 -1.207.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 0 278.000 1.637.000 1.194.000
Sum omløpsmidler 1.128.000 682.000 621.000 3.271.000 2.884.000
Sum eiendeler 1.149.000 682.000 899.000 4.908.000 4.078.000
Sum opptjent egenkapital -440.000 -1.427.000 -1.655.000 -207.000 0
Sum egenkapital 160.000 -827.000 -1.055.000 393.000 1.600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 990.000 1.509.000 1.954.000 4.514.000 2.478.000
Sum gjeld og egenkapital 1.150.000 682.000 899.000 4.907.000 4.078.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.820.000 2.906.000 7.042.000 13.771.000 14.155.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.820.000 2.906.000 7.042.000 13.771.000 14.155.000
Varekostnad -1.125.000 -604.000 -1.360.000 -4.972.000 -4.154.000
Lønninger -848.000 -1.186.000 -1.847.000 -4.153.000 -4.877.000
Avskrivning -5.000 -278.000 -394.000 -590.000 -361.000
Nedskrivning 0 0 -965.000 0 0
Andre driftskostnader -761.000 -431.000 -3.182.000 -5.159.000 -4.842.000
Driftskostnader -2.739.000 -2.574.000 -9.413.000 -14.874.000 -14.234.000
Driftsresultat 1.080.000 333.000 -2.371.000 -1.102.000 -80.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -93.000 -105.000 -222.000 -106.000 -27.000
Finans -93.000 -104.000 -221.000 -104.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 987.000 228.000 -2.592.000 -1.207.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 0 278.000 1.637.000 1.194.000
Sum varige driftsmidler 21.000 0 278.000 1.637.000 1.194.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 0 278.000 1.637.000 1.194.000
Varebeholdning 100.000 100.000 204.000 1.869.000 1.993.000
Kundefordringer 16.000 307.000 175.000 717.000 452.000
Andre fordringer 782.000 4.000 182.000 152.000 177.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 230.000 270.000 59.000 533.000 262.000
Sum omløpsmidler 1.128.000 682.000 621.000 3.271.000 2.884.000
Sum eiendeler 1.149.000 682.000 899.000 4.908.000 4.078.000
Sum opptjent egenkapital -440.000 -1.427.000 -1.655.000 -207.000 0
Sum egenkapital 160.000 -827.000 -1.055.000 393.000 1.600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 245.000 613.000 1.010.000 2.465.000 823.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 152.000 286.000 52.000 621.000 979.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 594.000 610.000 892.000 1.429.000 676.000
Sum kortsiktig gjeld 990.000 1.509.000 1.954.000 4.514.000 2.478.000
Sum gjeld og egenkapital 1.150.000 682.000 899.000 4.907.000 4.078.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 138.000 -827.000 -1.333.000 -1.243.000 406.000
Likviditetsgrad 1 1 0.5 0.3 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 1 0.4 0.2 0.4 0.4
Soliditet 13.9 -121.3 -117.4 8.0 39.2
Resultatgrad 28.3 11.5 -33.7 -8.0 -0.6
Rentedekningsgrad 11.6 3.2 -10.7 -10.4 -2.9
Gjeldsgrad 6.2 -1.8 -1.9 11.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 93.9 4 -263.6 -22.4 -1.9
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex