Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Restaurant & Cafe Gruppen As
Juridisk navn:  Restaurant & Cafe Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67414253
Askveien 70 Askveien 70 Fax:
1482 Nittedal 1482 Nittedal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 998235340
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Cyren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.51%
Resultat  
  
-1752.38%
Egenkapital  
  
-1517.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.440.000 15.649.000 9.350.000 5.189.000 5.066.000
Resultat: -389.000 -21.000 3.000 6.000 18.000
Egenkapital: -411.000 29.000 51.000 48.000 41.000
Regnskap for  Restaurant & Cafe Gruppen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.440.000 15.649.000 9.350.000 5.189.000 5.066.000
Driftskostnader -12.840.000 -15.639.000 -9.336.000 -5.190.000 -5.048.000
Driftsresultat -401.000 9.000 13.000 -1.000 17.000
Finansinntekter 49.000 11.000 3.000 7.000 0
Finanskostnader -37.000 -41.000 -13.000 0 0
Finans 12.000 -30.000 -10.000 7.000 0
Resultat før skatt -389.000 -21.000 3.000 6.000 18.000
Skattekostnad -51.000 -1.000 0 0 0
Årsresultat -440.000 -22.000 3.000 6.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 226.000 327.000 0 0
Sum omløpsmidler 13.113.000 13.522.000 1.684.000 2.342.000 57.000
Sum eiendeler 13.218.000 13.748.000 2.011.000 2.342.000 57.000
Sum opptjent egenkapital -441.000 -1.000 21.000 0 11.000
Sum egenkapital -411.000 29.000 51.000 48.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.629.000 13.720.000 1.960.000 2.294.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 13.218.000 13.749.000 2.011.000 2.342.000 57.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.440.000 15.649.000 9.350.000 5.189.000 5.066.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.440.000 15.649.000 9.350.000 5.189.000 5.066.000
Varekostnad -11.844.000 -12.469.000 -9.010.000 -5.156.000 -5.024.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -121.000 -121.000 -22.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -875.000 -3.049.000 -304.000 -34.000 -24.000
Driftskostnader -12.840.000 -15.639.000 -9.336.000 -5.190.000 -5.048.000
Driftsresultat -401.000 9.000 13.000 -1.000 17.000
Finansinntekter 49.000 11.000 3.000 7.000 0
Finanskostnader -37.000 -41.000 -13.000 0 0
Finans 12.000 -30.000 -10.000 7.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -440.000 -22.000 3.000 6.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 105.000 226.000 327.000 0 0
Sum varige driftsmidler 105.000 226.000 327.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 105.000 226.000 327.000 0 0
Varebeholdning 511.000 0 231.000 0 0
Kundefordringer 4.241.000 9.367.000 29.000 363.000 0
Andre fordringer 1.826.000 725.000 1.356.000 1.965.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.535.000 3.431.000 67.000 15.000 36.000
Sum omløpsmidler 13.113.000 13.522.000 1.684.000 2.342.000 57.000
Sum eiendeler 13.218.000 13.748.000 2.011.000 2.342.000 57.000
Sum opptjent egenkapital -441.000 -1.000 21.000 0 11.000
Sum egenkapital -411.000 29.000 51.000 48.000 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.818.000 4.961.000 -10.000 -1.000 12.000
Betalbar skatt 51.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 156.000 2.262.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.605.000 6.496.000 1.970.000 2.295.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 13.629.000 13.720.000 1.960.000 2.294.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 13.218.000 13.749.000 2.011.000 2.342.000 57.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -516.000 -198.000 -276.000 48.000 41.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.9 1.0 3.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0.7 1.1 3.6
Soliditet -3.1 0.2 2.5 2.0 71.9
Resultatgrad -3.2 0.1 0.1 0.0 0.3
Rentedekningsgrad -10.8 0.2 1
Gjeldsgrad -33.2 473.1 38.4 47.8 0.4
Total kapitalrentabilitet -2.7 0.1 0.8 0.3 29.8
Signatur
14.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex