Restauranter I Trondheim As
Juridisk navn:  Restauranter I Trondheim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Kleins As Dronningens Gate 38 C/O Kleins As Dronningens Gate 38 Fax:
7011 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 918461892
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/20/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kleins Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.46%
Resultat  
  
238.56%
Egenkapital  
  
329.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 14.087.000 12.753.000 0
Resultat: 518.000 153.000 0
Egenkapital: 464.000 108.000 39.000
Regnskap for  Restauranter I Trondheim As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.087.000 12.753.000 0
Driftskostnader -13.593.000 -12.598.000 0
Driftsresultat 494.000 156.000 0
Finansinntekter 31.000 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -5.000 0
Finans 24.000 -4.000 0
Resultat før skatt 518.000 153.000 0
Skattekostnad -162.000 -84.000 0
Årsresultat 356.000 69.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 924.000 966.000 0
Sum omløpsmidler 6.984.000 5.708.000 39.000
Sum eiendeler 7.908.000 6.674.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 425.000 69.000 0
Sum egenkapital 464.000 108.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.444.000 6.566.000 0
Sum gjeld og egenkapital 7.908.000 6.674.000 39.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.228.000 11.342.000 0
Andre inntekter 859.000 1.411.000 0
Driftsinntekter 14.087.000 12.753.000 0
Varekostnad -1.196.000 -1.877.000 0
Lønninger -3.651.000 -3.615.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.965.000 -6.514.000 0
Driftskostnader -13.593.000 -12.598.000 0
Driftsresultat 494.000 156.000 0
Finansinntekter 31.000 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -5.000 0
Finans 24.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 356.000 69.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 924.000 966.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 924.000 966.000 0
Varebeholdning 1.046.000 692.000 0
Kundefordringer 4.000 0 0
Andre fordringer 0 95.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.249.000 3.391.000 0
Sum omløpsmidler 6.984.000 5.708.000 39.000
Sum eiendeler 7.908.000 6.674.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 425.000 69.000 0
Sum egenkapital 464.000 108.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.533.000 122.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 160.000 30.000 0
Betalbar skatt 120.000 1.050.000 0
Skyldig offentlige avgifter 753.000 678.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.879.000 4.687.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.444.000 6.566.000 0
Sum gjeld og egenkapital 7.908.000 6.674.000 39.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -460.000 -858.000 39.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0
Soliditet 5.9 1.6 1
Resultatgrad 3.5 1.2
Rentedekningsgrad 70.6 31.2
Gjeldsgrad 1 60.8 0
Total kapitalrentabilitet 6.6 2.4 0
Signatur
08.02.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex