Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Restauranthuset Ness AS
Juridisk navn:  Restauranthuset Ness AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99401380
Nye Vakås Vei 38 Nye Vakås Vei 38 Fax: 22330551
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 985964793
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Regnskapsfører: Hurd Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
42.4%
Egenkapital  
  
-4.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 150.000 100.000 285.000 425.000
Resultat: -72.000 -125.000 227.000 305.000 406.000
Egenkapital: 1.371.000 1.442.000 1.568.000 1.340.000 1.035.000
Regnskap for  Restauranthuset Ness AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 150.000 100.000 285.000 425.000
Driftskostnader -72.000 -275.000 127.000 -10.000 -123.000
Driftsresultat -72.000 -125.000 227.000 275.000 303.000
Finansinntekter 0 0 0 30.000 103.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 30.000 103.000
Resultat før skatt -72.000 -125.000 227.000 305.000 406.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 -125.000 227.000 305.000 406.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0
Sum omløpsmidler 402.000 486.000 672.000 1.739.000 1.676.000
Sum eiendeler 1.402.000 1.486.000 1.672.000 1.739.000 1.676.000
Sum opptjent egenkapital 1.271.000 1.342.000 1.468.000 1.240.000 935.000
Sum egenkapital 1.371.000 1.442.000 1.568.000 1.340.000 1.035.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 43.000 104.000 399.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 1.402.000 1.485.000 1.672.000 1.739.000 1.675.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 150.000 0 285.000 425.000
Andre inntekter 0 0 100.000 0 0
Driftsinntekter 0 150.000 100.000 285.000 425.000
Varekostnad 0 -150.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -125.000 127.000 -10.000 -123.000
Driftskostnader -72.000 -275.000 127.000 -10.000 -123.000
Driftsresultat -72.000 -125.000 227.000 275.000 303.000
Finansinntekter 0 0 0 30.000 103.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 30.000 103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -347.000
Årsresultat -72.000 -125.000 227.000 305.000 406.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 5.000
Andre fordringer 401.000 483.000 669.000 1.737.000 1.612.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 3.000 3.000 2.000 59.000
Sum omløpsmidler 402.000 486.000 672.000 1.739.000 1.676.000
Sum eiendeler 1.402.000 1.486.000 1.672.000 1.739.000 1.676.000
Sum opptjent egenkapital 1.271.000 1.342.000 1.468.000 1.240.000 935.000
Sum egenkapital 1.371.000 1.442.000 1.568.000 1.340.000 1.035.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 30.000 3.000 150.000 151.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 102.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 -347.000
Annen kortsiktig gjeld 0 13.000 101.000 147.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 43.000 104.000 399.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 1.402.000 1.485.000 1.672.000 1.739.000 1.675.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 371.000 443.000 568.000 1.340.000 1.036.000
Likviditetsgrad 1 1 11.3 6.5 4.4 2.6
Likviditetsgrad 2 1 11.3 6.5 4.4 2.7
Soliditet 97.8 97.1 93.8 77.1 61.8
Resultatgrad -83.3 2 96.5 71.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet -5.1 -8.4 13.6 17.5 24.2
Signatur
14.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex