Rett Hjem Eiendommer AS
Juridisk navn:  Rett Hjem Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55360822
Olsvikveien 60A Olsvikveien 60A Fax: 55602800
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991757112
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Trond Nysæther
Utvikling:
Omsetning  
  
128.08%
Resultat  
  
-39.6%
Egenkapital  
  
-0.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 41.364.000 18.136.000 13.808.000 66.851.000 11.760.000
Resultat: 1.437.000 2.379.000 111.000 3.884.000 325.000
Egenkapital: 5.224.000 5.233.000 6.168.000 3.896.000 1.067.000
Regnskap for  Rett Hjem Eiendommer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41.364.000 18.136.000 13.808.000 66.851.000 11.760.000
Driftskostnader -38.547.000 -16.953.000 -13.491.000 -61.904.000 -10.656.000
Driftsresultat 2.815.000 1.184.000 317.000 4.947.000 1.104.000
Finansinntekter 1.000 2.972.000 193.000 300.000 35.000
Finanskostnader -1.380.000 -1.777.000 -400.000 -1.364.000 -813.000
Finans -1.379.000 1.195.000 -207.000 -1.064.000 -778.000
Resultat før skatt 1.437.000 2.379.000 111.000 3.884.000 325.000
Skattekostnad 122.000 -562.000 -10.000 -425.000 -88.000
Årsresultat 1.559.000 1.818.000 100.000 3.458.000 237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.368.000 10.706.000 5.828.000 1.714.000 1.514.000
Sum omløpsmidler 42.970.000 28.644.000 19.295.000 23.335.000 55.597.000
Sum eiendeler 54.338.000 39.350.000 25.123.000 25.049.000 57.111.000
Sum opptjent egenkapital 1.464.000 3.133.000 4.068.000 3.796.000 967.000
Sum egenkapital 5.224.000 5.233.000 6.168.000 3.896.000 1.067.000
Sum langsiktig gjeld 22.726.000 16.517.000 10.771.000 9.066.000 20.193.000
Sum kortsiktig gjeld 26.389.000 17.601.000 8.184.000 12.087.000 35.852.000
Sum gjeld og egenkapital 54.339.000 39.351.000 25.123.000 25.049.000 57.112.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.364.000 18.115.000 13.808.000 66.669.000 11.749.000
Andre inntekter 0 21.000 0 182.000 11.000
Driftsinntekter 41.364.000 18.136.000 13.808.000 66.851.000 11.760.000
Varekostnad -37.618.000 -16.870.000 -12.594.000 -60.417.000 -10.361.000
Lønninger 0 0 -267.000 -637.000 -49.000
Avskrivning 0 0 0 0 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -929.000 -83.000 -630.000 -850.000 -198.000
Driftskostnader -38.547.000 -16.953.000 -13.491.000 -61.904.000 -10.656.000
Driftsresultat 2.815.000 1.184.000 317.000 4.947.000 1.104.000
Finansinntekter 1.000 2.972.000 193.000 300.000 35.000
Finanskostnader -1.380.000 -1.777.000 -400.000 -1.364.000 -813.000
Finans -1.379.000 1.195.000 -207.000 -1.064.000 -778.000
Konsernbidrag 0 -2.529.000 0 -1.900.000 0
Utbytte -2.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.559.000 1.818.000 100.000 3.458.000 237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 214.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 214.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.368.000 10.706.000 5.828.000 1.714.000 1.300.000
Sum anleggsmidler 11.368.000 10.706.000 5.828.000 1.714.000 1.514.000
Varebeholdning 22.902.000 20.877.000 18.271.000 11.573.000 34.793.000
Kundefordringer 15.550.000 1.668.000 720.000 629.000 19.826.000
Andre fordringer 3.729.000 6.096.000 305.000 8.038.000 978.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 788.000 4.000 0 3.097.000 0
Sum omløpsmidler 42.970.000 28.644.000 19.295.000 23.335.000 55.597.000
Sum eiendeler 54.338.000 39.350.000 25.123.000 25.049.000 57.111.000
Sum opptjent egenkapital 1.464.000 3.133.000 4.068.000 3.796.000 967.000
Sum egenkapital 5.224.000 5.233.000 6.168.000 3.896.000 1.067.000
Sum avsetninger til forpliktelser 50.000 172.000 408.000 398.000 352.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.330.000 134.000 180.000 0 136.000
Sum langsiktig gjeld 22.726.000 16.517.000 10.771.000 9.066.000 20.193.000
Leverandørgjeld 19.376.000 6.536.000 3.958.000 3.037.000 800.000
Betalbar skatt 0 0 379.000 379.000 0
Skyldig offentlige avgifter 923.000 259.000 385.000 8.000 185.000
Utbytte -2.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.760.000 10.673.000 3.283.000 8.662.000 34.731.000
Sum kortsiktig gjeld 26.389.000 17.601.000 8.184.000 12.087.000 35.852.000
Sum gjeld og egenkapital 54.339.000 39.351.000 25.123.000 25.049.000 57.112.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.581.000 11.043.000 11.111.000 11.248.000 19.745.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 2.4 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 0.1 1.0 0.6
Soliditet 9.6 13.3 24.6 15.6 1.9
Resultatgrad 6.8 6.5 2.3 7.4 9.4
Rentedekningsgrad 2 0.7 0.8 3.8 1.4
Gjeldsgrad 9.4 6.5 3.1 5.4 52.5
Total kapitalrentabilitet 5.2 10.6 2 20.9 2.0
Signatur
13.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex