Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Revisjonstenester Odd Jacob Storebø
Juridisk navn:  Revisjonstenester Odd Jacob Storebø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180653
Bjånesøyvegen 67 Bjånesøyvegen 67 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 990341648
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/4/2006
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
537.5%
Resultat  
  
337.5%
Egenkapital  
  
512.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 51.000 8.000 8.000 26.000 52.000
Resultat: 35.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Egenkapital: 49.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Regnskap for  Revisjonstenester Odd Jacob Storebø
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 51.000 8.000 8.000 26.000 52.000
Driftskostnader -15.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Driftsresultat 35.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 35.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 35.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Sum eiendeler 49.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Sum egenkapital 49.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 49.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.000 8.000 8.000 26.000 52.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 51.000 8.000 8.000 26.000 52.000
Varekostnad -9.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Driftsresultat 35.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Sum omløpsmidler 35.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Sum eiendeler 49.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Sum egenkapital 49.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 49.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 8.000 7.000 25.000 51.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 68.6 1 87.5 96.2 98.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 71.4 1 1 100.0 100.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex