Rgp Bolig As
Juridisk navn:  Rgp Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45256427
Arendal Herregaard Hoveveien 65 C/O Sudrheimgruppen Sørumsandveien 68C Fax:
4818 Færvik 1920 Sørumsand
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 892591822
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/26/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Akonto Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-97.52%
Resultat  
  
-127.66%
Egenkapital  
  
-135.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 200.000 8.067.000 484.000 431.000 320.000
Resultat: -3.301.000 -1.450.000 -596.000 -482.000 -422.000
Egenkapital: -687.000 1.924.000 2.565.000 3.554.000 3.937.000
Regnskap for  Rgp Bolig As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 200.000 8.067.000 484.000 431.000 320.000
Driftskostnader -3.347.000 -9.289.000 -634.000 -310.000 -143.000
Driftsresultat -3.147.000 -1.222.000 -151.000 120.000 177.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -154.000 -228.000 -446.000 -602.000 -599.000
Finans -154.000 -228.000 -446.000 -602.000 -599.000
Resultat før skatt -3.301.000 -1.450.000 -596.000 -482.000 -422.000
Skattekostnad 690.000 311.000 -393.000 99.000 114.000
Årsresultat -2.611.000 -1.138.000 -989.000 -383.000 -308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.328.000 6.833.000 5.427.000 8.769.000 10.232.000
Sum omløpsmidler 147.000 148.000 8.754.000 8.861.000 11.592.000
Sum eiendeler 3.475.000 6.981.000 14.181.000 17.630.000 21.824.000
Sum opptjent egenkapital -4.241.000 -1.630.000 -989.000 0 0
Sum egenkapital -687.000 1.924.000 2.565.000 3.554.000 3.937.000
Sum langsiktig gjeld 3.584.000 3.584.000 7.742.000 7.779.000 7.785.000
Sum kortsiktig gjeld 578.000 1.473.000 3.875.000 6.297.000 10.102.000
Sum gjeld og egenkapital 3.475.000 6.981.000 14.182.000 17.630.000 21.824.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.000 101.000 17.000 70.000
Andre inntekter 200.000 8.066.000 383.000 414.000 250.000
Driftsinntekter 200.000 8.067.000 484.000 431.000 320.000
Varekostnad 0 -8.368.000 -93.000 -8.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -40.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.347.000 -921.000 -501.000 -297.000 -343.000
Driftskostnader -3.347.000 -9.289.000 -634.000 -310.000 -143.000
Driftsresultat -3.147.000 -1.222.000 -151.000 120.000 177.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -154.000 -228.000 -446.000 -602.000 -599.000
Finans -154.000 -228.000 -446.000 -602.000 -599.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.611.000 -1.138.000 -989.000 -383.000 -308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.528.000 839.000 0 393.000 294.000
Fast eiendom 1.800.000 4.203.000 1.294.000 4.203.000 1.800.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 40.000 45.000
Sum varige driftsmidler 1.800.000 4.203.000 1.294.000 4.243.000 1.845.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.791.000 4.133.000 4.133.000 8.093.000
Sum anleggsmidler 3.328.000 6.833.000 5.427.000 8.769.000 10.232.000
Varebeholdning 0 0 8.367.000 8.332.000 10.620.000
Kundefordringer 142.000 144.000 396.000 404.000 533.000
Andre fordringer 0 0 7.000 67.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 4.000 0 58.000 0
Sum omløpsmidler 147.000 148.000 8.754.000 8.861.000 11.592.000
Sum eiendeler 3.475.000 6.981.000 14.181.000 17.630.000 21.824.000
Sum opptjent egenkapital -4.241.000 -1.630.000 -989.000 0 0
Sum egenkapital -687.000 1.924.000 2.565.000 3.554.000 3.937.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 145.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.584.000 3.584.000 7.742.000 7.779.000 7.785.000
Leverandørgjeld 432.000 399.000 302.000 4.866.000 8.589.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.074.000 3.573.000 1.431.000 1.513.000
Sum kortsiktig gjeld 578.000 1.473.000 3.875.000 6.297.000 10.102.000
Sum gjeld og egenkapital 3.475.000 6.981.000 14.182.000 17.630.000 21.824.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -431.000 -1.325.000 4.879.000 2.564.000 1.490.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 2.3 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet -19.8 27.6 18.1 20.2 18.0
Resultatgrad -1573.5 -15.1 -31.2 27.8 55.3
Rentedekningsgrad -20.4 -5.4 -0.3 0.2 0.3
Gjeldsgrad -6.1 2.6 4.5 4.0 4.5
Total kapitalrentabilitet -90.6 -17.5 -1.1 0.7 0.8
Signatur
29.03.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex