Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rgr Holding AS
Juridisk navn:  Rgr Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92211006
Søreidåsen 12 Søreidåsen 12 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989133101
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/14/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Themaa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
41.67%
Egenkapital  
  
-0.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -12.000 -12.000 843.000 739.000
Egenkapital: 2.490.000 2.497.000 2.508.000 2.520.000 1.677.000
Regnskap for  Rgr Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -19.000 -18.000 -11.000 -14.000
Driftsresultat -18.000 -19.000 -18.000 -11.000 -14.000
Finansinntekter 11.000 7.000 6.000 854.000 753.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 7.000 6.000 854.000 753.000
Resultat før skatt -7.000 -12.000 -12.000 843.000 739.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -12.000 -12.000 843.000 739.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000
Sum omløpsmidler 2.326.000 2.332.000 2.344.000 2.356.000 1.512.000
Sum eiendeler 2.490.000 2.496.000 2.508.000 2.520.000 1.676.000
Sum opptjent egenkapital 2.389.000 2.396.000 2.408.000 2.420.000 1.576.000
Sum egenkapital 2.490.000 2.497.000 2.508.000 2.520.000 1.677.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.490.000 2.497.000 2.509.000 2.521.000 1.677.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -19.000 -18.000 -11.000 -14.000
Driftskostnader -18.000 -19.000 -18.000 -11.000 -14.000
Driftsresultat -18.000 -19.000 -18.000 -11.000 -14.000
Finansinntekter 11.000 7.000 6.000 854.000 753.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 7.000 6.000 854.000 753.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -12.000 -12.000 843.000 739.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000
Sum anleggsmidler 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 851.000 750.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.326.000 2.332.000 2.344.000 1.504.000 762.000
Sum omløpsmidler 2.326.000 2.332.000 2.344.000 2.356.000 1.512.000
Sum eiendeler 2.490.000 2.496.000 2.508.000 2.520.000 1.676.000
Sum opptjent egenkapital 2.389.000 2.396.000 2.408.000 2.420.000 1.576.000
Sum egenkapital 2.490.000 2.497.000 2.508.000 2.520.000 1.677.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.490.000 2.497.000 2.509.000 2.521.000 1.677.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.326.000 2.332.000 2.344.000 2.356.000 1.512.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.5 -0.5 33.5 44.1
Signatur
02.12.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex