Rib Boats As
Juridisk navn:  Rib Boats As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22209495
Slettaveien 3 Slettaveien 3 Fax: 22208118
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 992431776
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkantilia As
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.6%
Resultat  
  
-816.67%
Egenkapital  
  
-2.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 52.000 1.181.000 337.000 220.000 170.000
Resultat: -43.000 6.000 220.000 -34.000 -361.000
Egenkapital: -1.696.000 -1.661.000 -1.663.000 -1.827.000 -1.794.000
Regnskap for  Rib Boats As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 52.000 1.181.000 337.000 220.000 170.000
Driftskostnader -95.000 -1.175.000 -22.000 -149.000 -428.000
Driftsresultat -43.000 6.000 315.000 72.000 -258.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 -95.000 -105.000 -103.000
Finans 0 0 -95.000 -105.000 -103.000
Resultat før skatt -43.000 6.000 220.000 -34.000 -361.000
Skattekostnad 7.000 -4.000 -57.000 1.000 97.000
Årsresultat -36.000 3.000 163.000 -32.000 -264.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 768.000 118.000 51.000 99.000 197.000
Sum omløpsmidler 168.000 478.000 136.000 -1.000 46.000
Sum eiendeler 936.000 596.000 187.000 98.000 243.000
Sum opptjent egenkapital -1.796.000 -1.761.000 -1.763.000 -1.927.000 -1.894.000
Sum egenkapital -1.696.000 -1.661.000 -1.663.000 -1.827.000 -1.794.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.326.000 1.326.000
Sum kortsiktig gjeld 2.632.000 2.256.000 1.851.000 598.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 936.000 595.000 188.000 97.000 243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.000 1.181.000 72.000 0 0
Andre inntekter 0 0 265.000 220.000 170.000
Driftsinntekter 52.000 1.181.000 337.000 220.000 170.000
Varekostnad -50.000 -929.000 0 0 0
Lønninger 0 -214.000 0 0 0
Avskrivning -10.000 0 0 -100.000 -317.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -32.000 -22.000 -49.000 -111.000
Driftskostnader -95.000 -1.175.000 -22.000 -149.000 -428.000
Driftsresultat -43.000 6.000 315.000 72.000 -258.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 -95.000 -105.000 -103.000
Finans 0 0 -95.000 -105.000 -103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -36.000 3.000 163.000 -32.000 -264.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 48.000 51.000 99.000 97.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 596.000 0 0 0 100.000
Sum varige driftsmidler 596.000 0 0 0 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 117.000 70.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 768.000 118.000 51.000 99.000 197.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -2.000 118.000 120.000 0 25.000
Andre fordringer 120.000 39.000 0 -1.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 49.000 321.000 16.000 0 0
Sum omløpsmidler 168.000 478.000 136.000 -1.000 46.000
Sum eiendeler 936.000 596.000 187.000 98.000 243.000
Sum opptjent egenkapital -1.796.000 -1.761.000 -1.763.000 -1.927.000 -1.894.000
Sum egenkapital -1.696.000 -1.661.000 -1.663.000 -1.827.000 -1.794.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 341.000 197.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.326.000 1.326.000
Leverandørgjeld 5.000 194.000 0 0 8.000
Betalbar skatt 0 0 10.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 123.000 77.000 7.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.505.000 1.985.000 1.834.000 258.000 506.000
Sum kortsiktig gjeld 2.632.000 2.256.000 1.851.000 598.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 936.000 595.000 188.000 97.000 243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.464.000 -1.778.000 -1.715.000 -599.000 -665.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1
Soliditet -181.2 -279.2 -884.6 -1883.5 -738.3
Resultatgrad -82.7 0.5 93.5 32.7 -151.8
Rentedekningsgrad -10.8 3.3 0.7 -2.5
Gjeldsgrad -1.6 -1.4 -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -4.2 1 167.6 74.2 -106.2
Signatur
27.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex