Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Richship As
Juridisk navn:  Richship As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70084250
Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 996311953
Aksjekapital: 105.810 NOK
Etableringsdato: 9/24/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Contabile As
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-31.7%
Egenkapital  
  
15.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 8.704.000 12.744.000 1.640.000 1.584.000 1.559.000
Egenkapital: 42.772.000 37.098.000 25.853.000 25.765.000 25.728.000
Regnskap for  Richship As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -97.000 -45.000 -61.000 -81.000 -61.000
Driftsresultat -97.000 -45.000 -61.000 -81.000 -61.000
Finansinntekter 8.801.000 13.425.000 1.701.000 1.689.000 1.620.000
Finanskostnader 0 -636.000 0 -24.000 0
Finans 8.801.000 12.789.000 1.701.000 1.665.000 1.620.000
Resultat før skatt 8.704.000 12.744.000 1.640.000 1.584.000 1.559.000
Skattekostnad -31.000 0 -51.000 -47.000 -29.000
Årsresultat 8.674.000 12.744.000 1.589.000 1.536.000 1.530.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.008.000 23.008.000 23.008.000 23.008.000 23.008.000
Sum omløpsmidler 21.300.000 15.601.000 4.403.000 4.313.000 4.229.000
Sum eiendeler 44.308.000 38.609.000 27.411.000 27.321.000 27.237.000
Sum opptjent egenkapital 19.039.000 13.365.000 2.121.000 2.032.000 1.996.000
Sum egenkapital 42.772.000 37.098.000 25.853.000 25.765.000 25.728.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.536.000 1.511.000 1.558.000 1.556.000 1.509.000
Sum gjeld og egenkapital 44.308.000 38.609.000 27.412.000 27.321.000 27.238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -45.000 -61.000 -81.000 -61.000
Driftskostnader -97.000 -45.000 -61.000 -81.000 -61.000
Driftsresultat -97.000 -45.000 -61.000 -81.000 -61.000
Finansinntekter 8.801.000 13.425.000 1.701.000 1.689.000 1.620.000
Finanskostnader 0 -636.000 0 -24.000 0
Finans 8.801.000 12.789.000 1.701.000 1.665.000 1.620.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Årsresultat 8.674.000 12.744.000 1.589.000 1.536.000 1.530.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 23.008.000 23.008.000 23.008.000 23.008.000 23.008.000
Sum anleggsmidler 23.008.000 23.008.000 23.008.000 23.008.000 23.008.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 46.000 12.040.000 25.000 29.000 0
Sum investeringer 4.560.000 673.000 680.000 1.419.000 0
Kasse, bank 16.695.000 2.888.000 3.698.000 2.865.000 4.229.000
Sum omløpsmidler 21.300.000 15.601.000 4.403.000 4.313.000 4.229.000
Sum eiendeler 44.308.000 38.609.000 27.411.000 27.321.000 27.237.000
Sum opptjent egenkapital 19.039.000 13.365.000 2.121.000 2.032.000 1.996.000
Sum egenkapital 42.772.000 37.098.000 25.853.000 25.765.000 25.728.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 11.000 0 2.000 2.000
Betalbar skatt 31.000 0 51.000 47.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 7.000 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.536.000 1.511.000 1.558.000 1.556.000 1.509.000
Sum gjeld og egenkapital 44.308.000 38.609.000 27.412.000 27.321.000 27.238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.764.000 14.090.000 2.845.000 2.757.000 2.720.000
Likviditetsgrad 1 13.9 10.3 2.8 2.8 2.8
Likviditetsgrad 2 13.9 10.3 2.8 2.8 2.9
Soliditet 96.5 96.1 94.3 94.3 94.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 67.0
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 19.6 34.7 6 5.9 5.7
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex