Ridehallen AS
Juridisk navn:  Ridehallen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98260650
Kvernelandsveien 130 Kvernelandsveien 130 Fax:
4323 Sandnes 4323 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes
Org.nr: 932843226
Aksjekapital: 442.800 NOK
Etableringsdato: 10/9/1973
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Summarum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.14%
Resultat  
  
-3.57%
Egenkapital  
  
-4.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.000 28.000 26.000 77.000 135.000
Resultat: -29.000 -28.000 -27.000 -10.000 66.000
Egenkapital: 556.000 585.000 604.000 624.000 632.000
Regnskap for  Ridehallen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.000 28.000 26.000 77.000 135.000
Driftskostnader -55.000 -54.000 -52.000 -87.000 -68.000
Driftsresultat -29.000 -26.000 -26.000 -10.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -1.000
Finans 0 -1.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt -29.000 -28.000 -27.000 -10.000 66.000
Skattekostnad 0 9.000 0 0 -18.000
Årsresultat -29.000 -19.000 -20.000 -8.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 612.000 641.000 662.000 691.000 721.000
Sum omløpsmidler 63.000 63.000 61.000 72.000 61.000
Sum eiendeler 675.000 704.000 723.000 763.000 782.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 142.000 0 0 189.000
Sum egenkapital 556.000 585.000 604.000 624.000 632.000
Sum langsiktig gjeld 119.000 119.000 119.000 126.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 13.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 675.000 704.000 723.000 763.000 781.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 25.000 0 74.000 0
Andre inntekter 26.000 3.000 26.000 3.000 135.000
Driftsinntekter 26.000 28.000 26.000 77.000 135.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -25.000 -23.000 -58.000 -45.000
Driftskostnader -55.000 -54.000 -52.000 -87.000 -68.000
Driftsresultat -29.000 -26.000 -26.000 -10.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -1.000
Finans 0 -1.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -19.000 -20.000 -8.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 9.000 0 0 0
Fast eiendom 603.000 633.000 662.000 691.000 721.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 603.000 633.000 662.000 691.000 721.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 612.000 641.000 662.000 691.000 721.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 63.000 63.000 61.000 72.000 61.000
Sum omløpsmidler 63.000 63.000 61.000 72.000 61.000
Sum eiendeler 675.000 704.000 723.000 763.000 782.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 142.000 0 0 189.000
Sum egenkapital 556.000 585.000 604.000 624.000 632.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 7.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 119.000 119.000 119.000 126.000 128.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 20.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 13.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 13.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 675.000 704.000 723.000 763.000 781.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.000 63.000 61.000 59.000 40.000
Likviditetsgrad 1 5.5 2.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0 5.6 3.0
Soliditet 82.4 83.1 83.5 81.8 80.9
Resultatgrad -111.5 -92.9 -13.0 49.6
Rentedekningsgrad 67.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -4.3 -3.7 -3.6 -1.3 8.6
Signatur
21.10.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex