Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Riis Elektro AS
Juridisk navn:  Riis Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69181575
Walkers Gate 14 Walkers Gate 14 Fax: 69185334
1771 Halden 1771 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 967907103
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 11/16/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.18%
Resultat  
  
-27.61%
Egenkapital  
  
5.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 33.105.000 36.451.000 35.469.000 33.005.000 34.892.000
Resultat: 2.118.000 2.926.000 3.024.000 2.057.000 1.408.000
Egenkapital: 10.253.000 9.690.000 10.623.000 8.335.000 7.725.000
Regnskap for  Riis Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 33.105.000 36.451.000 35.469.000 33.005.000 34.892.000
Driftskostnader -31.013.000 -33.547.000 -32.427.000 -30.940.000 -33.498.000
Driftsresultat 2.092.000 2.904.000 3.042.000 2.064.000 1.394.000
Finansinntekter 26.000 24.000 18.000 8.000 16.000
Finanskostnader 0 -1.000 -36.000 -15.000 -2.000
Finans 26.000 23.000 -18.000 -7.000 14.000
Resultat før skatt 2.118.000 2.926.000 3.024.000 2.057.000 1.408.000
Skattekostnad -466.000 -676.000 -736.000 -519.000 -382.000
Årsresultat 1.651.000 2.250.000 2.288.000 1.538.000 1.026.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.065.000 1.240.000 1.434.000 1.172.000 951.000
Sum omløpsmidler 16.099.000 15.488.000 17.155.000 13.485.000 13.652.000
Sum eiendeler 17.164.000 16.728.000 18.589.000 14.657.000 14.603.000
Sum opptjent egenkapital 10.053.000 9.490.000 10.423.000 8.135.000 7.525.000
Sum egenkapital 10.253.000 9.690.000 10.623.000 8.335.000 7.725.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.911.000 7.037.000 7.966.000 6.322.000 6.879.000
Sum gjeld og egenkapital 17.164.000 16.727.000 18.589.000 14.657.000 14.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.985.000 36.451.000 35.381.000 33.005.000 34.856.000
Andre inntekter 120.000 0 88.000 0 36.000
Driftsinntekter 33.105.000 36.451.000 35.469.000 33.005.000 34.892.000
Varekostnad -12.653.000 -14.216.000 -14.026.000 -14.519.000 -17.311.000
Lønninger -14.050.000 -15.203.000 -14.401.000 -12.852.000 -12.183.000
Avskrivning -339.000 -379.000 -313.000 -240.000 -188.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.971.000 -3.749.000 -3.687.000 -3.329.000 -3.816.000
Driftskostnader -31.013.000 -33.547.000 -32.427.000 -30.940.000 -33.498.000
Driftsresultat 2.092.000 2.904.000 3.042.000 2.064.000 1.394.000
Finansinntekter 26.000 24.000 18.000 8.000 16.000
Finanskostnader 0 -1.000 -36.000 -15.000 -2.000
Finans 26.000 23.000 -18.000 -7.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.088.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.651.000 2.250.000 2.288.000 1.538.000 1.026.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 33.000 45.000 20.000 25.000
Fast eiendom 106.000 145.000 184.000 223.000 261.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 663.000 871.000 1.082.000 834.000 455.000
Sum varige driftsmidler 770.000 1.016.000 1.266.000 1.057.000 716.000
Sum finansielle anleggsmidler 262.000 191.000 123.000 95.000 210.000
Sum anleggsmidler 1.065.000 1.240.000 1.434.000 1.172.000 951.000
Varebeholdning 1.368.000 1.585.000 2.117.000 2.083.000 1.665.000
Kundefordringer 5.568.000 4.489.000 6.479.000 7.134.000 7.018.000
Andre fordringer 272.000 522.000 378.000 384.000 452.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.891.000 8.892.000 8.181.000 3.884.000 4.517.000
Sum omløpsmidler 16.099.000 15.488.000 17.155.000 13.485.000 13.652.000
Sum eiendeler 17.164.000 16.728.000 18.589.000 14.657.000 14.603.000
Sum opptjent egenkapital 10.053.000 9.490.000 10.423.000 8.135.000 7.525.000
Sum egenkapital 10.253.000 9.690.000 10.623.000 8.335.000 7.725.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.047.000 2.197.000 2.926.000 1.889.000 2.996.000
Betalbar skatt 467.000 664.000 761.000 514.000 376.000
Skyldig offentlige avgifter 2.572.000 2.609.000 2.653.000 2.470.000 2.112.000
Utbytte -1.088.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.825.000 1.567.000 1.627.000 1.449.000 1.394.000
Sum kortsiktig gjeld 6.911.000 7.037.000 7.966.000 6.322.000 6.879.000
Sum gjeld og egenkapital 17.164.000 16.727.000 18.589.000 14.657.000 14.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.188.000 8.451.000 9.189.000 7.163.000 6.773.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2 2.2 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 2.1 2 1.9 1.8 1.8
Soliditet 59.7 57.9 57.1 56.9 52.9
Resultatgrad 6.3 8 8.6 6.3 4.0
Rentedekningsgrad 2 84.5 137.6 705.0
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 12.3 17.5 16.5 14.1 9.7
Signatur
14.11.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.11.2012
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex