Riko Førde AS
Juridisk navn:  Riko Førde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57837222
Postboks 703 Steinavegen 8 Fax: 57837221
6804 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Førde
Org.nr: 991075968
Aksjekapital: 3.845.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 3/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Rekneskap Fjordane As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.66%
Resultat  
  
-179.47%
Egenkapital  
  
-36.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 34.694.000 42.135.000 37.334.000 34.983.000 37.648.000
Resultat: -844.000 -302.000 -118.000 -149.000 -82.000
Egenkapital: 1.487.000 2.331.000 2.633.000 2.751.000 2.900.000
Regnskap for  Riko Førde AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 34.694.000 42.135.000 37.334.000 34.983.000 37.648.000
Driftskostnader -34.817.000 -41.831.000 -37.008.000 -34.750.000 -37.396.000
Driftsresultat -123.000 304.000 325.000 233.000 252.000
Finansinntekter 4.000 1.000 4.000 4.000 2.000
Finanskostnader -725.000 -605.000 -447.000 -387.000 -336.000
Finans -721.000 -604.000 -443.000 -383.000 -334.000
Resultat før skatt -844.000 -302.000 -118.000 -149.000 -82.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -1.000
Årsresultat -844.000 -302.000 -118.000 -149.000 -83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.130.000 1.382.000 1.264.000 963.000 1.537.000
Sum omløpsmidler 12.765.000 14.706.000 12.752.000 9.504.000 10.266.000
Sum eiendeler 13.895.000 16.088.000 14.016.000 10.467.000 11.803.000
Sum opptjent egenkapital -513.000 -654.000 -352.000 -234.000 -85.000
Sum egenkapital 1.487.000 2.331.000 2.633.000 2.751.000 2.900.000
Sum langsiktig gjeld 1.863.000 1.449.000 1.805.000 1.192.000 1.570.000
Sum kortsiktig gjeld 10.545.000 12.308.000 9.578.000 6.524.000 7.333.000
Sum gjeld og egenkapital 13.895.000 16.088.000 14.016.000 10.467.000 11.803.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.694.000 42.135.000 37.334.000 34.566.000 37.631.000
Andre inntekter 0 0 0 417.000 17.000
Driftsinntekter 34.694.000 42.135.000 37.334.000 34.983.000 37.648.000
Varekostnad -27.659.000 -33.765.000 -29.483.000 -27.558.000 -30.304.000
Lønninger -5.138.000 -5.192.000 -4.882.000 -4.762.000 -4.520.000
Avskrivning -214.000 -258.000 -233.000 -222.000 -347.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.806.000 -2.616.000 -2.410.000 -2.208.000 -2.225.000
Driftskostnader -34.817.000 -41.831.000 -37.008.000 -34.750.000 -37.396.000
Driftsresultat -123.000 304.000 325.000 233.000 252.000
Finansinntekter 4.000 1.000 4.000 4.000 2.000
Finanskostnader -725.000 -605.000 -447.000 -387.000 -336.000
Finans -721.000 -604.000 -443.000 -383.000 -334.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -844.000 -302.000 -118.000 -149.000 -83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.105.000 1.357.000 1.239.000 938.000 1.512.000
Sum varige driftsmidler 1.105.000 1.357.000 1.239.000 938.000 1.512.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 1.130.000 1.382.000 1.264.000 963.000 1.537.000
Varebeholdning 9.228.000 12.367.000 10.462.000 7.005.000 6.667.000
Kundefordringer 870.000 1.753.000 1.728.000 1.906.000 3.209.000
Andre fordringer 2.590.000 496.000 353.000 459.000 271.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 77.000 90.000 209.000 134.000 119.000
Sum omløpsmidler 12.765.000 14.706.000 12.752.000 9.504.000 10.266.000
Sum eiendeler 13.895.000 16.088.000 14.016.000 10.467.000 11.803.000
Sum opptjent egenkapital -513.000 -654.000 -352.000 -234.000 -85.000
Sum egenkapital 1.487.000 2.331.000 2.633.000 2.751.000 2.900.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.247.000 2.740.000 1.996.000 2.015.000 2.249.000
Sum langsiktig gjeld 1.863.000 1.449.000 1.805.000 1.192.000 1.570.000
Leverandørgjeld 4.509.000 6.933.000 4.805.000 1.470.000 2.707.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.641.000 1.452.000 1.836.000 1.549.000 1.720.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.149.000 1.183.000 941.000 1.490.000 658.000
Sum kortsiktig gjeld 10.545.000 12.308.000 9.578.000 6.524.000 7.333.000
Sum gjeld og egenkapital 13.895.000 16.088.000 14.016.000 10.467.000 11.803.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.220.000 2.398.000 3.174.000 2.980.000 2.933.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.3 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
Soliditet 10.7 14.5 18.8 26.3 24.6
Resultatgrad -0.4 0.7 0.9 0.7 0.7
Rentedekningsgrad -0.2 0.5 0.7 0.6 0.8
Gjeldsgrad 8.3 5.9 4.3 2.8 3.1
Total kapitalrentabilitet -0.9 1.9 2.3 2.3 2.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex