Riko Førde AS
Juridisk navn:  Riko Førde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57837222
Postboks 703 Steinavegen 8 Fax: 57837221
6804 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Førde
Org.nr: 991075968
Aksjekapital: 1.845.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 19.03.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Ib Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,76%
Resultat  
  
-146,61%
Egenkapital  
  
-67,99%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 37.523.000 39.398.000 34.694.000 42.135.000 37.334.000
Resultat: -1.164.000 -472.000 -844.000 -302.000 -118.000
Egenkapital: 595.000 1.859.000 1.487.000 2.331.000 2.633.000
Regnskap for  Riko Førde AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 37.523.000 39.398.000 34.694.000 42.135.000 37.334.000
Driftskostnader -38.141.000 -39.373.000 -34.817.000 -41.831.000 -37.008.000
Driftsresultat -618.000 24.000 -123.000 304.000 325.000
Finansinntekter 0 0 4.000 1.000 4.000
Finanskostnader -547.000 -497.000 -725.000 -605.000 -447.000
Finans -547.000 -497.000 -721.000 -604.000 -443.000
Resultat før skatt -1.164.000 -472.000 -844.000 -302.000 -118.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.164.000 -472.000 -844.000 -302.000 -118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.601.000 1.385.000 1.130.000 1.382.000 1.264.000
Sum omløpsmidler 12.113.000 13.755.000 12.765.000 14.706.000 12.752.000
Sum eiendeler 13.714.000 15.140.000 13.895.000 16.088.000 14.016.000
Sum opptjent egenkapital -3.250.000 -1.986.000 -513.000 -654.000 -352.000
Sum egenkapital 595.000 1.859.000 1.487.000 2.331.000 2.633.000
Sum langsiktig gjeld 1.263.000 1.572.000 1.863.000 1.449.000 1.805.000
Sum kortsiktig gjeld 11.856.000 11.708.000 10.545.000 12.308.000 9.578.000
Sum gjeld og egenkapital 13.714.000 15.139.000 13.895.000 16.088.000 14.016.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.523.000 39.398.000 34.694.000 42.135.000 37.334.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 37.523.000 39.398.000 34.694.000 42.135.000 37.334.000
Varekostnad -29.712.000 -31.935.000 -27.659.000 -33.765.000 -29.483.000
Lønninger -5.303.000 -4.755.000 -5.138.000 -5.192.000 -4.882.000
Avskrivning -297.000 -237.000 -214.000 -258.000 -233.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.829.000 -2.446.000 -1.806.000 -2.616.000 -2.410.000
Driftskostnader -38.141.000 -39.373.000 -34.817.000 -41.831.000 -37.008.000
Driftsresultat -618.000 24.000 -123.000 304.000 325.000
Finansinntekter 0 0 4.000 1.000 4.000
Finanskostnader -547.000 -497.000 -725.000 -605.000 -447.000
Finans -547.000 -497.000 -721.000 -604.000 -443.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.164.000 -472.000 -844.000 -302.000 -118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.576.000 1.360.000 1.105.000 1.357.000 1.239.000
Sum varige driftsmidler 1.576.000 1.360.000 1.105.000 1.357.000 1.239.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 1.601.000 1.385.000 1.130.000 1.382.000 1.264.000
Varebeholdning 9.744.000 10.725.000 9.228.000 12.367.000 10.462.000
Kundefordringer 757.000 1.507.000 870.000 1.753.000 1.728.000
Andre fordringer 1.399.000 1.339.000 2.590.000 496.000 353.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 214.000 184.000 77.000 90.000 209.000
Sum omløpsmidler 12.113.000 13.755.000 12.765.000 14.706.000 12.752.000
Sum eiendeler 13.714.000 15.140.000 13.895.000 16.088.000 14.016.000
Sum opptjent egenkapital -3.250.000 -1.986.000 -513.000 -654.000 -352.000
Sum egenkapital 595.000 1.859.000 1.487.000 2.331.000 2.633.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.279.000 2.064.000 3.247.000 2.740.000 1.996.000
Sum langsiktig gjeld 1.263.000 1.572.000 1.863.000 1.449.000 1.805.000
Leverandørgjeld 7.464.000 6.772.000 4.509.000 6.933.000 4.805.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.170.000 2.105.000 1.641.000 1.452.000 1.836.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 943.000 766.000 1.149.000 1.183.000 941.000
Sum kortsiktig gjeld 11.856.000 11.708.000 10.545.000 12.308.000 9.578.000
Sum gjeld og egenkapital 13.714.000 15.139.000 13.895.000 16.088.000 14.016.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 257.000 2.047.000 2.220.000 2.398.000 3.174.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3
Soliditet 4.3 12.3 10.7 14.5 18.8
Resultatgrad -1.6 0.1 -0.4 0.7 0.9
Rentedekningsgrad -1.1 0.0 -0.2 0.5 0.7
Gjeldsgrad 2 7.1 8.3 5.9 4.3
Total kapitalrentabilitet -4.5 0.2 -0.9 1.9 2.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex