Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Riko Førde AS
Juridisk navn:  Riko Førde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57837222
Postboks 703 Steinavegen 8 Fax: 57837221
6804 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune: www.ricoforde.no/
Sogn Og Fjordane Førde
Org.nr: 991075968
Aksjekapital: 2.985.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 3/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Rekneskap Fjordane As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.72%
Resultat  
  
20.81%
Egenkapital  
  
-4.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 37.334.000 34.983.000 37.648.000 36.157.000 37.268.000
Resultat: -118.000 -149.000 -82.000 -197.000 38.000
Egenkapital: 2.633.000 2.751.000 2.900.000 2.983.000 3.125.000
Regnskap for  Riko Førde AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 37.334.000 34.983.000 37.648.000 36.157.000 37.268.000
Driftskostnader -37.008.000 -34.750.000 -37.396.000 -36.021.000 -36.736.000
Driftsresultat 325.000 233.000 252.000 136.000 532.000
Finansinntekter 4.000 4.000 2.000 8.000 10.000
Finanskostnader -447.000 -387.000 -336.000 -341.000 -503.000
Finans -443.000 -383.000 -334.000 -333.000 -493.000
Resultat før skatt -118.000 -149.000 -82.000 -197.000 38.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 54.000 -14.000
Årsresultat -118.000 -149.000 -83.000 -142.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.264.000 963.000 1.537.000 1.246.000 2.500.000
Sum omløpsmidler 12.752.000 9.504.000 10.266.000 8.832.000 9.900.000
Sum eiendeler 14.016.000 10.467.000 11.803.000 10.078.000 12.400.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -234.000 -85.000 -17.000 125.000
Sum egenkapital 2.633.000 2.751.000 2.900.000 2.983.000 3.125.000
Sum langsiktig gjeld 1.805.000 1.192.000 1.570.000 993.000 1.439.000
Sum kortsiktig gjeld 9.578.000 6.524.000 7.333.000 6.103.000 7.836.000
Sum gjeld og egenkapital 14.016.000 10.467.000 11.803.000 10.079.000 12.400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.334.000 34.566.000 37.631.000 36.157.000 37.213.000
Andre inntekter 0 417.000 17.000 0 55.000
Driftsinntekter 37.334.000 34.983.000 37.648.000 36.157.000 37.268.000
Varekostnad -29.483.000 -27.558.000 -30.304.000 -29.451.000 -30.624.000
Lønninger -4.882.000 -4.762.000 -4.520.000 -4.100.000 -3.667.000
Avskrivning -233.000 -222.000 -347.000 -263.000 -391.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.410.000 -2.208.000 -2.225.000 -2.207.000 -2.054.000
Driftskostnader -37.008.000 -34.750.000 -37.396.000 -36.021.000 -36.736.000
Driftsresultat 325.000 233.000 252.000 136.000 532.000
Finansinntekter 4.000 4.000 2.000 8.000 10.000
Finanskostnader -447.000 -387.000 -336.000 -341.000 -503.000
Finans -443.000 -383.000 -334.000 -333.000 -493.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -118.000 -149.000 -83.000 -142.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.239.000 938.000 1.512.000 1.246.000 2.500.000
Sum varige driftsmidler 1.239.000 938.000 1.512.000 1.246.000 2.500.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.264.000 963.000 1.537.000 1.246.000 2.500.000
Varebeholdning 10.462.000 7.005.000 6.667.000 6.376.000 6.139.000
Kundefordringer 1.728.000 1.906.000 3.209.000 2.072.000 2.764.000
Andre fordringer 353.000 459.000 271.000 306.000 903.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 209.000 134.000 119.000 78.000 93.000
Sum omløpsmidler 12.752.000 9.504.000 10.266.000 8.832.000 9.900.000
Sum eiendeler 14.016.000 10.467.000 11.803.000 10.078.000 12.400.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -234.000 -85.000 -17.000 125.000
Sum egenkapital 2.633.000 2.751.000 2.900.000 2.983.000 3.125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 54.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.996.000 2.015.000 2.249.000 2.014.000 2.663.000
Sum langsiktig gjeld 1.805.000 1.192.000 1.570.000 993.000 1.439.000
Leverandørgjeld 4.805.000 1.470.000 2.707.000 1.867.000 1.876.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.836.000 1.549.000 1.720.000 1.671.000 2.847.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 941.000 1.490.000 658.000 552.000 451.000
Sum kortsiktig gjeld 9.578.000 6.524.000 7.333.000 6.103.000 7.836.000
Sum gjeld og egenkapital 14.016.000 10.467.000 11.803.000 10.079.000 12.400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.174.000 2.980.000 2.933.000 2.729.000 2.064.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5
Soliditet 18.8 26.3 24.6 29.6 25.2
Resultatgrad 0.9 0.7 0.7 0.4 1.4
Rentedekningsgrad 0.7 0.6 0.8 0.4 1.1
Gjeldsgrad 4.3 2.8 3.1 2.4 3.0
Total kapitalrentabilitet 2.3 2.3 2.2 1.4 4.4
Signatur
08.11.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Riko Førde AS
Riko Førde AS er forhandlar for Mazda, Hyundai og Subaru.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex