Riko Førde AS
Juridisk navn:  Riko Førde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57837222
Postboks 703 Steinavegen 8 Fax: 57837221
6804 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune: www.ricoforde.no/
Sogn Og Fjordane Førde
Org.nr: 991075968
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 3/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Rekneskap Fjordane As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.86%
Resultat  
  
-155.93%
Egenkapital  
  
-11.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 42.135.000 37.334.000 34.983.000 37.648.000 36.157.000
Resultat: -302.000 -118.000 -149.000 -82.000 -197.000
Egenkapital: 2.331.000 2.633.000 2.751.000 2.900.000 2.983.000
Regnskap for  Riko Førde AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 42.135.000 37.334.000 34.983.000 37.648.000 36.157.000
Driftskostnader -41.831.000 -37.008.000 -34.750.000 -37.396.000 -36.021.000
Driftsresultat 304.000 325.000 233.000 252.000 136.000
Finansinntekter 1.000 4.000 4.000 2.000 8.000
Finanskostnader -605.000 -447.000 -387.000 -336.000 -341.000
Finans -604.000 -443.000 -383.000 -334.000 -333.000
Resultat før skatt -302.000 -118.000 -149.000 -82.000 -197.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.000 54.000
Årsresultat -302.000 -118.000 -149.000 -83.000 -142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.382.000 1.264.000 963.000 1.537.000 1.246.000
Sum omløpsmidler 14.706.000 12.752.000 9.504.000 10.266.000 8.832.000
Sum eiendeler 16.088.000 14.016.000 10.467.000 11.803.000 10.078.000
Sum opptjent egenkapital -654.000 -352.000 -234.000 -85.000 -17.000
Sum egenkapital 2.331.000 2.633.000 2.751.000 2.900.000 2.983.000
Sum langsiktig gjeld 1.449.000 1.805.000 1.192.000 1.570.000 993.000
Sum kortsiktig gjeld 12.308.000 9.578.000 6.524.000 7.333.000 6.103.000
Sum gjeld og egenkapital 16.088.000 14.016.000 10.467.000 11.803.000 10.079.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.135.000 37.334.000 34.566.000 37.631.000 36.157.000
Andre inntekter 0 0 417.000 17.000 0
Driftsinntekter 42.135.000 37.334.000 34.983.000 37.648.000 36.157.000
Varekostnad -33.765.000 -29.483.000 -27.558.000 -30.304.000 -29.451.000
Lønninger -5.192.000 -4.882.000 -4.762.000 -4.520.000 -4.100.000
Avskrivning -258.000 -233.000 -222.000 -347.000 -263.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.616.000 -2.410.000 -2.208.000 -2.225.000 -2.207.000
Driftskostnader -41.831.000 -37.008.000 -34.750.000 -37.396.000 -36.021.000
Driftsresultat 304.000 325.000 233.000 252.000 136.000
Finansinntekter 1.000 4.000 4.000 2.000 8.000
Finanskostnader -605.000 -447.000 -387.000 -336.000 -341.000
Finans -604.000 -443.000 -383.000 -334.000 -333.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -302.000 -118.000 -149.000 -83.000 -142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.357.000 1.239.000 938.000 1.512.000 1.246.000
Sum varige driftsmidler 1.357.000 1.239.000 938.000 1.512.000 1.246.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 0
Sum anleggsmidler 1.382.000 1.264.000 963.000 1.537.000 1.246.000
Varebeholdning 12.367.000 10.462.000 7.005.000 6.667.000 6.376.000
Kundefordringer 1.753.000 1.728.000 1.906.000 3.209.000 2.072.000
Andre fordringer 496.000 353.000 459.000 271.000 306.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 90.000 209.000 134.000 119.000 78.000
Sum omløpsmidler 14.706.000 12.752.000 9.504.000 10.266.000 8.832.000
Sum eiendeler 16.088.000 14.016.000 10.467.000 11.803.000 10.078.000
Sum opptjent egenkapital -654.000 -352.000 -234.000 -85.000 -17.000
Sum egenkapital 2.331.000 2.633.000 2.751.000 2.900.000 2.983.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.740.000 1.996.000 2.015.000 2.249.000 2.014.000
Sum langsiktig gjeld 1.449.000 1.805.000 1.192.000 1.570.000 993.000
Leverandørgjeld 6.933.000 4.805.000 1.470.000 2.707.000 1.867.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.452.000 1.836.000 1.549.000 1.720.000 1.671.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.183.000 941.000 1.490.000 658.000 552.000
Sum kortsiktig gjeld 12.308.000 9.578.000 6.524.000 7.333.000 6.103.000
Sum gjeld og egenkapital 16.088.000 14.016.000 10.467.000 11.803.000 10.079.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.398.000 3.174.000 2.980.000 2.933.000 2.729.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.5 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5
Soliditet 14.5 18.8 26.3 24.6 29.6
Resultatgrad 0.7 0.9 0.7 0.7 0.4
Rentedekningsgrad 0.5 0.7 0.6 0.8 0.4
Gjeldsgrad 5.9 4.3 2.8 3.1 2.4
Total kapitalrentabilitet 1.9 2.3 2.3 2.2 1.4
Signatur
08.11.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Riko Førde AS
Riko Førde AS er forhandlar for Mazda, Hyundai og Subaru.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex