Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ringebu Markedsforening
Juridisk navn:  Ringebu Markedsforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61284700
Postboks 20 C/O Kultur Ringebu Kommune Jernbanegata 2 Fax: 61284701
2631 Ringebu 2630 Ringebu
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringebu
Org.nr: 992669411
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/1985 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.95%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-41.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008
Omsetning: 337.000 765.000
Resultat: -16.000 0
Egenkapital: 56.000 96.000
Regnskap for  Ringebu Markedsforening
Resultat 2009 2008
Driftsinntekter 337.000 765.000
Driftskostnader -353.000 -807.000
Driftsresultat -16.000 -42.000
Finansinntekter 1.000 43.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 43.000
Resultat før skatt -16.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -16.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 112.000 300.000
Sum eiendeler 112.000 300.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 96.000
Sum egenkapital 56.000 96.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 113.000 300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 0
Andre inntekter 334.000 765.000
Driftsinntekter 337.000 765.000
Varekostnad 0 -107.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -353.000 -700.000
Driftskostnader -353.000 -807.000
Driftsresultat -16.000 -42.000
Finansinntekter 1.000 43.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 43.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -16.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 27.000 7.000
Andre fordringer 2.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 83.000 293.000
Sum omløpsmidler 112.000 300.000
Sum eiendeler 112.000 300.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 96.000
Sum egenkapital 56.000 96.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 15.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -25.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 57.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 113.000 300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.000 96.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.5
Likviditetsgrad 2 2.0 1.5
Soliditet 49.6 32.0
Resultatgrad -4.7 -5.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 2.1
Total kapitalrentabilitet -13.3 0.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex