Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ringerike Steinerskole
Juridisk navn:  Ringerike Steinerskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90706096
Fax: 32132211
3520 Jevnaker 3520 Jevnaker
Fylke: Kommune:
Viken Jevnaker
Org.nr: 971541865
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: STI
Revisor: Ir Revisjon Ringerike As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.07%
Resultat  
  
-49.62%
Egenkapital  
  
18.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.173.000 12.182.000 9.395.000 9.458.000 10.256.000
Resultat: 936.000 1.858.000 238.000 64.000 -794.000
Egenkapital: 6.099.000 5.162.000 3.542.000 3.305.000 3.241.000
Regnskap for  Ringerike Steinerskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.173.000 12.182.000 9.395.000 9.458.000 10.256.000
Driftskostnader -11.027.000 -10.135.000 -8.965.000 -9.198.000 -10.777.000
Driftsresultat 1.144.000 2.047.000 430.000 260.000 -521.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 1.000 7.000
Finanskostnader -209.000 -192.000 -195.000 -196.000 -280.000
Finans -208.000 -189.000 -192.000 -195.000 -273.000
Resultat før skatt 936.000 1.858.000 238.000 64.000 -794.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 936.000 1.858.000 238.000 64.000 -794.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.353.000 9.234.000 8.467.000 8.403.000 8.574.000
Sum omløpsmidler 1.680.000 1.653.000 2.667.000 1.246.000 1.450.000
Sum eiendeler 12.033.000 10.887.000 11.134.000 9.649.000 10.024.000
Sum opptjent egenkapital 12.197.000 10.325.000 6.847.000 6.609.000 6.481.000
Sum egenkapital 6.099.000 5.162.000 3.542.000 3.305.000 3.241.000
Sum langsiktig gjeld 4.364.000 4.666.000 4.965.000 4.965.000 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.570.000 1.059.000 2.626.000 1.379.000 1.784.000
Sum gjeld og egenkapital 18.131.000 16.050.000 14.438.000 12.953.000 13.265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.153.000 12.159.000 9.384.000 9.432.000 10.256.000
Andre inntekter 20.000 23.000 12.000 26.000 0
Driftsinntekter 12.173.000 12.182.000 9.395.000 9.458.000 10.256.000
Varekostnad -31.000 -15.000 -12.000 -9.000 -13.000
Lønninger -9.079.000 -7.934.000 -7.265.000 -7.891.000 -9.280.000
Avskrivning -286.000 -333.000 -201.000 -207.000 -213.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.631.000 -1.853.000 -1.487.000 -1.091.000 -1.271.000
Driftskostnader -11.027.000 -10.135.000 -8.965.000 -9.198.000 -10.777.000
Driftsresultat 1.144.000 2.047.000 430.000 260.000 -521.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 1.000 7.000
Finanskostnader -209.000 -192.000 -195.000 -196.000 -280.000
Finans -208.000 -189.000 -192.000 -195.000 -273.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 936.000 1.858.000 238.000 64.000 -794.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.099.000 8.836.000 7.963.000 8.126.000 8.291.000
Maskiner anlegg 75.000 80.000 110.000 120.000 130.000
Driftsløsøre 59.000 318.000 394.000 157.000 153.000
Sum varige driftsmidler 10.233.000 9.234.000 8.467.000 8.403.000 8.574.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.353.000 9.234.000 8.467.000 8.403.000 8.574.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 323.000 53.000 41.000 48.000
Andre fordringer 762.000 124.000 489.000 330.000 418.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 847.000 1.206.000 2.125.000 875.000 984.000
Sum omløpsmidler 1.680.000 1.653.000 2.667.000 1.246.000 1.450.000
Sum eiendeler 12.033.000 10.887.000 11.134.000 9.649.000 10.024.000
Sum opptjent egenkapital 12.197.000 10.325.000 6.847.000 6.609.000 6.481.000
Sum egenkapital 6.099.000 5.162.000 3.542.000 3.305.000 3.241.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.364.000 4.666.000 4.965.000 4.965.000 5.000.000
Leverandørgjeld 65.000 501.000 714.000 150.000 327.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 623.000 -162.000 463.000 482.000 599.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 883.000 720.000 1.449.000 747.000 858.000
Sum kortsiktig gjeld 1.570.000 1.059.000 2.626.000 1.379.000 1.784.000
Sum gjeld og egenkapital 18.131.000 16.050.000 14.438.000 12.953.000 13.265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 110.000 594.000 41.000 -133.000 -334.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.6 1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.6 1 0.9 0.9
Soliditet 50.7 47.4 31.8 34.3 32.3
Resultatgrad 9.4 16.8 4.6 2.7 -5.1
Rentedekningsgrad 5.5 10.7 2.2 1.3 -1.8
Gjeldsgrad 1 1.1 2.1 1.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 9.5 18.8 3.9 2.7 -5.1
Signatur
11.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex