Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ringhav AS
Juridisk navn:  Ringhav AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tinghaugen 75 C/O Grethe Drønen Ringdal Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 990644462
Aksjekapital: 663.365 NOK
Etableringsdato: 8/23/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
10.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.566.000 1.783.000 2.286.000 1.167.000 56.000
Egenkapital: 26.831.000 24.304.000 23.410.000 22.614.000 22.539.000
Regnskap for  Ringhav AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -85.000 -62.000 -83.000 -84.000 -91.000
Driftsresultat -85.000 -62.000 -83.000 -84.000 -91.000
Finansinntekter 3.656.000 1.954.000 2.370.000 1.256.000 152.000
Finanskostnader -5.000 -109.000 -1.000 -5.000 -5.000
Finans 3.651.000 1.845.000 2.369.000 1.251.000 147.000
Resultat før skatt 3.566.000 1.783.000 2.286.000 1.167.000 56.000
Skattekostnad -38.000 -40.000 -69.000 -93.000 88.000
Årsresultat 3.527.000 1.744.000 2.217.000 1.074.000 144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.508.000 24.096.000 25.877.000 24.985.000 25.422.000
Sum omløpsmidler 1.675.000 3.003.000 1.377.000 1.936.000 1.896.000
Sum eiendeler 29.183.000 27.099.000 27.254.000 26.921.000 27.318.000
Sum opptjent egenkapital 26.162.000 23.635.000 22.741.000 21.944.000 21.870.000
Sum egenkapital 26.831.000 24.304.000 23.410.000 22.614.000 22.539.000
Sum langsiktig gjeld 1.122.000 1.463.000 1.905.000 2.572.000 3.215.000
Sum kortsiktig gjeld 1.230.000 1.331.000 1.939.000 1.736.000 1.565.000
Sum gjeld og egenkapital 29.183.000 27.098.000 27.254.000 26.921.000 27.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -62.000 -83.000 -84.000 -91.000
Driftskostnader -85.000 -62.000 -83.000 -84.000 -91.000
Driftsresultat -85.000 -62.000 -83.000 -84.000 -91.000
Finansinntekter 3.656.000 1.954.000 2.370.000 1.256.000 152.000
Finanskostnader -5.000 -109.000 -1.000 -5.000 -5.000
Finans 3.651.000 1.845.000 2.369.000 1.251.000 147.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 556.000
Utbytte -1.000.000 -850.000 -1.420.000 -1.000.000 -700.000
Årsresultat 3.527.000 1.744.000 2.217.000 1.074.000 144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 27.508.000 24.096.000 25.877.000 24.985.000 25.422.000
Sum anleggsmidler 27.508.000 24.096.000 25.877.000 24.985.000 25.422.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 7.000 2.000 432.000 1.292.000
Sum investeringer 1.120.000 1.509.000 678.000 582.000 438.000
Kasse, bank 553.000 1.487.000 697.000 922.000 166.000
Sum omløpsmidler 1.675.000 3.003.000 1.377.000 1.936.000 1.896.000
Sum eiendeler 29.183.000 27.099.000 27.254.000 26.921.000 27.318.000
Sum opptjent egenkapital 26.162.000 23.635.000 22.741.000 21.944.000 21.870.000
Sum egenkapital 26.831.000 24.304.000 23.410.000 22.614.000 22.539.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.122.000 1.463.000 1.905.000 2.572.000 3.215.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.122.000 1.463.000 1.905.000 2.572.000 3.215.000
Leverandørgjeld 0 0 4.000 0 0
Betalbar skatt 380.000 481.000 736.000 736.000 865.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -850.000 -1.420.000 -1.000.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 0 850.000 1.200.000 0 700.000
Sum kortsiktig gjeld 1.230.000 1.331.000 1.939.000 1.736.000 1.565.000
Sum gjeld og egenkapital 29.183.000 27.098.000 27.254.000 26.921.000 27.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 445.000 1.672.000 -562.000 200.000 331.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.3 0.7 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 2.3 0.8 1.2 1.3
Soliditet 91.9 89.7 85.9 84.0 82.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 2287.0 234.4 12.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.2 7 8.4 4.4 0.2
Signatur
27.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex