Ringnes AS
Juridisk navn:  Ringnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 08852
Postboks 7152 Majorstua Thorvald Meyers Gate 2 Fax: 22069770
0307 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914670705
Aksjekapital: 210.365.920 NOK
Antall ansatte: 294
Etableringsdato: 6/6/1918 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.49%
Resultat  
  
3.34%
Egenkapital  
  
3.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.516.065.000 4.679.430.000 4.466.573.000 4.208.418.000 3.807.070.000
Resultat: 783.849.000 758.479.000 743.487.000 696.106.000 555.348.000
Egenkapital: 776.159.000 746.612.000 567.207.000 371.868.000 245.318.000
Regnskap for  Ringnes AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.516.065.000 4.679.430.000 4.466.573.000 4.208.418.000 3.807.070.000
Driftskostnader -3.755.742.000 -3.933.777.000 -3.727.954.000 -3.524.266.000 -3.262.760.000
Driftsresultat 760.323.000 745.652.000 738.619.000 684.152.000 544.309.000
Finansinntekter 69.371.000 31.999.000 28.081.000 27.719.000 39.649.000
Finanskostnader -45.846.000 -19.173.000 -23.213.000 -15.765.000 -28.610.000
Finans 23.525.000 12.826.000 4.868.000 11.954.000 11.039.000
Resultat før skatt 783.849.000 758.479.000 743.487.000 696.106.000 555.348.000
Skattekostnad -175.010.000 -171.739.000 -182.038.000 -178.914.000 -156.143.000
Årsresultat 608.839.000 586.740.000 561.449.000 517.192.000 399.205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 331.713.000 312.949.000 279.139.000 285.248.000 269.317.000
Sum omløpsmidler 2.837.485.000 2.752.646.000 2.436.958.000 2.555.517.000 2.193.373.000
Sum eiendeler 3.169.198.000 3.065.595.000 2.716.097.000 2.840.765.000 2.462.690.000
Sum opptjent egenkapital 565.793.000 536.246.000 356.841.000 161.502.000 34.952.000
Sum egenkapital 776.159.000 746.612.000 567.207.000 371.868.000 245.318.000
Sum langsiktig gjeld 29.842.000 38.172.000 34.301.000 41.707.000 51.026.000
Sum kortsiktig gjeld 2.363.197.000 2.280.811.000 2.114.590.000 2.427.191.000 2.166.347.000
Sum gjeld og egenkapital 3.169.198.000 3.065.595.000 2.716.098.000 2.840.766.000 2.462.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.429.596.000 4.604.597.000 4.398.586.000 4.143.070.000 3.751.952.000
Andre inntekter 86.469.000 74.833.000 67.987.000 65.348.000 55.119.000
Driftsinntekter 4.516.065.000 4.679.430.000 4.466.573.000 4.208.418.000 3.807.070.000
Varekostnad -2.921.979.000 -2.968.312.000 -2.840.831.000 -2.662.325.000 -2.429.109.000
Lønninger -302.848.000 -360.209.000 -336.859.000 -346.723.000 -328.515.000
Avskrivning -67.878.000 -69.845.000 -54.940.000 -58.387.000 -56.123.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -463.037.000 -535.411.000 -495.324.000 -456.831.000 -449.013.000
Driftskostnader -3.755.742.000 -3.933.777.000 -3.727.954.000 -3.524.266.000 -3.262.760.000
Driftsresultat 760.323.000 745.652.000 738.619.000 684.152.000 544.309.000
Finansinntekter 69.371.000 31.999.000 28.081.000 27.719.000 39.649.000
Finanskostnader -45.846.000 -19.173.000 -23.213.000 -15.765.000 -28.610.000
Finans 23.525.000 12.826.000 4.868.000 11.954.000 11.039.000
Konsernbidrag -584.613.000 -409.553.000 -368.444.000 -395.338.000 -357.700.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 608.839.000 586.740.000 561.449.000 517.192.000 399.205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 104.595.000 119.065.000 109.327.000 125.387.000 123.885.000
Fast eiendom 21.947.000 22.576.000 2.943.000 3.234.000 3.453.000
Maskiner anlegg 14.000 16.000 0 3.142.000 235.000
Driftsløsøre 202.157.000 168.108.000 162.770.000 147.556.000 133.938.000
Sum varige driftsmidler 224.119.000 190.701.000 165.713.000 153.932.000 137.626.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.999.000 3.183.000 4.099.000 5.929.000 7.806.000
Sum anleggsmidler 331.713.000 312.949.000 279.139.000 285.248.000 269.317.000
Varebeholdning 0 1.731.000 1.731.000 885.000 0
Kundefordringer 366.057.000 93.922.000 165.617.000 114.745.000 99.815.000
Andre fordringer 100.789.000 101.438.000 99.221.000 2.330.425.000 98.342.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 52.000 92.000 47.000 52.000
Sum omløpsmidler 2.837.485.000 2.752.646.000 2.436.958.000 2.555.517.000 2.193.373.000
Sum eiendeler 3.169.198.000 3.065.595.000 2.716.097.000 2.840.765.000 2.462.690.000
Sum opptjent egenkapital 565.793.000 536.246.000 356.841.000 161.502.000 34.952.000
Sum egenkapital 776.159.000 746.612.000 567.207.000 371.868.000 245.318.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.842.000 38.172.000 34.301.000 41.707.000 51.026.000
Gjeld til kredittinstitutt 800.255.000 634.028.000 1.421.687.000 1.542.886.000 547.753.000
Sum langsiktig gjeld 29.842.000 38.172.000 34.301.000 41.707.000 51.026.000
Leverandørgjeld 1.006.244.000 1.018.916.000 109.565.000 129.101.000 905.468.000
Betalbar skatt 0 69.891.000 54.802.000 34.436.000 34.023.000
Skyldig offentlige avgifter 365.252.000 353.941.000 365.098.000 338.631.000 329.260.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 191.447.000 204.035.000 163.438.000 382.137.000 349.844.000
Sum kortsiktig gjeld 2.363.197.000 2.280.811.000 2.114.590.000 2.427.191.000 2.166.347.000
Sum gjeld og egenkapital 3.169.198.000 3.065.595.000 2.716.098.000 2.840.766.000 2.462.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 474.288.000 471.835.000 322.368.000 128.326.000 27.026.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
Soliditet 24.5 24.4 20.9 13.1 10.0
Resultatgrad 16.8 15.9 16.5 16.3 14.3
Rentedekningsgrad 16.6 38.9 31.8 43.4 20.4
Gjeldsgrad 3.1 3.1 3.8 6.6 9.0
Total kapitalrentabilitet 26.2 25.4 28.2 25.1 23.7
Signatur
01.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT AV DE ØVRIGE STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP ELLER
AV ADM DIREKTØR OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.10.2020
PROKURA I FELLESSKAP
KOLLTVEIT KARL JOHAN
PROKURA I FELLESSKAP
JENSEN KIM ROLF
PROKURA I FELLESSKAP
RØED ANDERS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex