Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Risa Bi Invest As
Juridisk navn:  Risa Bi Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22831712
Postboks 14 Bjorlandsringen 99 Fax: 22831712
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 997870689
Aksjekapital: 650.083 NOK
Etableringsdato: 1/16/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-49.45%
Egenkapital  
  
2.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.102.000 8.114.000 -607.000 -1.077.000 -993.000
Egenkapital: 44.105.000 43.003.000 34.889.000 35.496.000 36.573.000
Regnskap for  Risa Bi Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -28.000 -28.000 -31.000 -32.000
Driftsresultat -23.000 -28.000 -28.000 -31.000 -32.000
Finansinntekter 4.289.000 8.572.000 0 0 1.000
Finanskostnader -163.000 -430.000 -579.000 -1.046.000 -963.000
Finans 4.126.000 8.142.000 -579.000 -1.046.000 -962.000
Resultat før skatt 4.102.000 8.114.000 -607.000 -1.077.000 -993.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.102.000 8.114.000 -607.000 -1.077.000 -993.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.105.000 48.105.000 48.105.000 48.105.000 48.105.000
Sum omløpsmidler 247.000 181.000 37.000 65.000 96.000
Sum eiendeler 48.352.000 48.286.000 48.142.000 48.170.000 48.201.000
Sum opptjent egenkapital 9.216.000 8.114.000 0 0 0
Sum egenkapital 44.105.000 43.003.000 34.889.000 35.496.000 36.573.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.246.000 5.283.000 13.253.000 12.674.000 11.628.000
Sum gjeld og egenkapital 48.351.000 48.286.000 48.142.000 48.170.000 48.201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -28.000 -28.000 -31.000 -32.000
Driftskostnader -23.000 -28.000 -28.000 -31.000 -32.000
Driftsresultat -23.000 -28.000 -28.000 -31.000 -32.000
Finansinntekter 4.289.000 8.572.000 0 0 1.000
Finanskostnader -163.000 -430.000 -579.000 -1.046.000 -963.000
Finans 4.126.000 8.142.000 -579.000 -1.046.000 -962.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 4.102.000 8.114.000 -607.000 -1.077.000 -993.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 48.105.000 48.105.000 48.105.000 48.105.000 48.105.000
Sum anleggsmidler 48.105.000 48.105.000 48.105.000 48.105.000 48.105.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 247.000 181.000 37.000 65.000 96.000
Sum omløpsmidler 247.000 181.000 37.000 65.000 96.000
Sum eiendeler 48.352.000 48.286.000 48.142.000 48.170.000 48.201.000
Sum opptjent egenkapital 9.216.000 8.114.000 0 0 0
Sum egenkapital 44.105.000 43.003.000 34.889.000 35.496.000 36.573.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.246.000 5.283.000 13.253.000 12.674.000 11.628.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.246.000 5.283.000 13.253.000 12.674.000 11.628.000
Sum gjeld og egenkapital 48.351.000 48.286.000 48.142.000 48.170.000 48.201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.999.000 -5.102.000 -13.216.000 -12.609.000 -11.532.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0.1 0.1
Soliditet 91.2 89.1 72.5 73.7 75.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 0.0 0.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 8.8 17.7 -0.1 -0.1 -0.1
Signatur
03.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex