Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ristesund Byggeservice AS
Juridisk navn:  Ristesund Byggeservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56322525
Skrubbenesvegen 82 Brattholmen Fax: 56323225
5350 Brattholmen 5350 Brattholmen
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 967343676
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/14/1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
97.14%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 92.000 59.000 0
Resultat: -1.000 -35.000 556.000 14.000 -33.000
Egenkapital: 171.000 171.000 638.000 81.000 -418.000
Regnskap for  Ristesund Byggeservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 92.000 59.000 0
Driftskostnader -1.000 -35.000 -26.000 -45.000 -34.000
Driftsresultat -1.000 -35.000 66.000 14.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 491.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 491.000 0 0
Resultat før skatt -1.000 -35.000 556.000 14.000 -33.000
Skattekostnad 0 14.000 0 0 0
Årsresultat -1.000 -21.000 556.000 14.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 766.000 825.000 1.271.000 260.000 0
Sum omløpsmidler 2.000 29.000 46.000 569.000 306.000
Sum eiendeler 768.000 854.000 1.317.000 829.000 306.000
Sum opptjent egenkapital 66.000 66.000 533.000 -24.000 -523.000
Sum egenkapital 171.000 171.000 638.000 81.000 -418.000
Sum langsiktig gjeld 597.000 683.000 680.000 743.000 266.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 4.000 458.000
Sum gjeld og egenkapital 768.000 854.000 1.318.000 828.000 306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 92.000 59.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 92.000 59.000 0
Varekostnad 0 0 -4.000 -2.000 -7.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -35.000 -22.000 -43.000 -27.000
Driftskostnader -1.000 -35.000 -26.000 -45.000 -34.000
Driftsresultat -1.000 -35.000 66.000 14.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 491.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 491.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -21.000 556.000 14.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 766.000 825.000 1.271.000 260.000 0
Sum anleggsmidler 766.000 825.000 1.271.000 260.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 80.000 0
Andre fordringer 0 0 2.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 29.000 39.000 2.000 5.000
Sum omløpsmidler 2.000 29.000 46.000 569.000 306.000
Sum eiendeler 768.000 854.000 1.317.000 829.000 306.000
Sum opptjent egenkapital 66.000 66.000 533.000 -24.000 -523.000
Sum egenkapital 171.000 171.000 638.000 81.000 -418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 597.000 683.000 680.000 743.000 266.000
Leverandørgjeld 0 0 0 4.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 449.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 4.000 458.000
Sum gjeld og egenkapital 768.000 854.000 1.318.000 828.000 306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 29.000 46.000 565.000 -152.000
Likviditetsgrad 1 142.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 142.3 0.7
Soliditet 22.3 2 48.4 9.8 -136.6
Resultatgrad 71.7 23.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.5 4 1.1 9.2 -1.7
Total kapitalrentabilitet -0.1 -4.1 42.3 1.7 -10.8
Signatur
12.02.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
12.02.2020
PROKURA HVER FOR SEG
RISTESUND TROND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex