Ristesund Maskin Og Eiendom AS
Juridisk navn:  Ristesund Maskin Og Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56322525
Skrubbenesvegen 82 Brattholmen Fax:
5350 Brattholmen 5350 Brattholmen
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 867839542
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.47%
Resultat  
  
-183.33%
Egenkapital  
  
-9.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.000 17.000 53.000 171.000 75.000
Resultat: -17.000 -6.000 27.000 124.000 36.000
Egenkapital: 165.000 182.000 188.000 175.000 -192.000
Regnskap for  Ristesund Maskin Og Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.000 17.000 53.000 171.000 75.000
Driftskostnader -23.000 -23.000 -27.000 -46.000 -39.000
Driftsresultat -18.000 -6.000 27.000 124.000 36.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -17.000 -6.000 27.000 124.000 36.000
Skattekostnad 0 0 -14.000 0 0
Årsresultat -17.000 -6.000 13.000 124.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 433.000 434.000 446.000 176.000 0
Sum omløpsmidler 8.000 15.000 15.000 293.000 108.000
Sum eiendeler 441.000 449.000 461.000 469.000 108.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 77.000 83.000 70.000 -297.000
Sum egenkapital 165.000 182.000 188.000 175.000 -192.000
Sum langsiktig gjeld 258.000 259.000 259.000 269.000 291.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 8.000 14.000 26.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 441.000 449.000 461.000 470.000 109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 17.000 53.000 168.000 75.000
Andre inntekter 0 0 0 2.000 0
Driftsinntekter 4.000 17.000 53.000 171.000 75.000
Varekostnad 0 0 0 -6.000 -16.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -23.000 -27.000 -40.000 -23.000
Driftskostnader -23.000 -23.000 -27.000 -46.000 -39.000
Driftsresultat -18.000 -6.000 27.000 124.000 36.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 -6.000 13.000 124.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 433.000 434.000 446.000 176.000 0
Sum anleggsmidler 433.000 434.000 446.000 176.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 3.000 0
Andre fordringer 0 11.000 10.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 5.000 5.000 48.000 63.000
Sum omløpsmidler 8.000 15.000 15.000 293.000 108.000
Sum eiendeler 441.000 449.000 461.000 469.000 108.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 77.000 83.000 70.000 -297.000
Sum egenkapital 165.000 182.000 188.000 175.000 -192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 258.000 259.000 259.000 269.000 291.000
Leverandørgjeld 8.000 8.000 0 26.000 0
Betalbar skatt 0 0 14.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 0 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 8.000 14.000 26.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 441.000 449.000 461.000 470.000 109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.000 7.000 1.000 267.000 98.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.9 1.1 11.3 10.8
Likviditetsgrad 2 0.4 1.9 1.1 11.3 10.9
Soliditet 37.4 40.5 40.8 37.2 -176.1
Resultatgrad -35.3 50.9 72.5 48.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 1.5 1.5 1.7 -1.6
Total kapitalrentabilitet -3.9 -1.3 5.9 26.4 33.0
Signatur
12.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex