Ristesund Maskin Og Eiendom AS
Juridisk navn:  Ristesund Maskin Og Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56322525
Ytrebygdsvegen 33 Brattholmen Fax:
5251 Søreidgrend 5350 Brattholmen
Fylke: Kommune:
Hordaland Fjell
Org.nr: 867839542
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ultima Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.92%
Resultat  
  
-122.22%
Egenkapital  
  
-3.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.000 53.000 171.000 75.000 45.000
Resultat: -6.000 27.000 124.000 36.000 -3.000
Egenkapital: 182.000 188.000 175.000 -192.000 -227.000
Regnskap for  Ristesund Maskin Og Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.000 53.000 171.000 75.000 45.000
Driftskostnader -23.000 -27.000 -46.000 -39.000 -48.000
Driftsresultat -6.000 27.000 124.000 36.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 27.000 124.000 36.000 -3.000
Skattekostnad 0 -14.000 0 0 0
Årsresultat -6.000 13.000 124.000 36.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 434.000 446.000 176.000 0 0
Sum omløpsmidler 15.000 15.000 293.000 108.000 82.000
Sum eiendeler 449.000 461.000 469.000 108.000 82.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 83.000 70.000 -297.000 -332.000
Sum egenkapital 182.000 188.000 175.000 -192.000 -227.000
Sum langsiktig gjeld 259.000 259.000 269.000 291.000 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 14.000 26.000 10.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 449.000 461.000 470.000 109.000 83.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.000 53.000 168.000 75.000 45.000
Andre inntekter 0 0 2.000 0 0
Driftsinntekter 17.000 53.000 171.000 75.000 45.000
Varekostnad 0 0 -6.000 -16.000 -5.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -27.000 -40.000 -23.000 -43.000
Driftskostnader -23.000 -27.000 -46.000 -39.000 -48.000
Driftsresultat -6.000 27.000 124.000 36.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 13.000 124.000 36.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 434.000 446.000 176.000 0 0
Sum anleggsmidler 434.000 446.000 176.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 3.000 0 0
Andre fordringer 11.000 10.000 1.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 48.000 63.000 21.000
Sum omløpsmidler 15.000 15.000 293.000 108.000 82.000
Sum eiendeler 449.000 461.000 469.000 108.000 82.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 83.000 70.000 -297.000 -332.000
Sum egenkapital 182.000 188.000 175.000 -192.000 -227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 309.000
Sum langsiktig gjeld 259.000 259.000 269.000 291.000 0
Leverandørgjeld 8.000 0 26.000 0 -3.000
Betalbar skatt 0 14.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 10.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 14.000 26.000 10.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 449.000 461.000 470.000 109.000 83.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 1.000 267.000 98.000 -228.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.1 11.3 10.8 0.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.1 11.3 10.9 0.3
Soliditet 40.5 40.8 37.2 -176.1 -273.5
Resultatgrad -35.3 50.9 72.5 48.0 -6.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 1.5 1.7 -1.6 -1.4
Total kapitalrentabilitet -1.3 5.9 26.4 33.0 -3.6
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex