Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rival Capital As
Juridisk navn:  Rival Capital As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67143400
Granåsen 64A Granåsen 64A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 912369277
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
538.1%
Resultat  
  
2100%
Egenkapital  
  
18.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014
Omsetning: 134.000 21.000 125.000 0
Resultat: 20.000 -1.000 0 -17.000
Egenkapital: 103.000 87.000 88.000 88.000
Regnskap for  Rival Capital As
Resultat 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 134.000 21.000 125.000 0
Driftskostnader -120.000 -29.000 -135.000 -26.000
Driftsresultat 14.000 -9.000 -10.000 -26.000
Finansinntekter 7.000 7.000 10.000 9.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 6.000 7.000 10.000 9.000
Resultat før skatt 20.000 -1.000 0 -17.000
Skattekostnad -4.000 0 0 5.000
Årsresultat 17.000 -1.000 0 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.000 5.000 87.000 83.000
Sum omløpsmidler 46.000 82.000 0 5.000
Sum eiendeler 109.000 87.000 87.000 88.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 -13.000 -12.000 0
Sum egenkapital 103.000 87.000 88.000 88.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 109.000 87.000 88.000 88.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 134.000 21.000 125.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 134.000 21.000 125.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -73.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 -9.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -29.000 -126.000 -26.000
Driftskostnader -120.000 -29.000 -135.000 -26.000
Driftsresultat 14.000 -9.000 -10.000 -26.000
Finansinntekter 7.000 7.000 10.000 9.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 6.000 7.000 10.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 -1.000 0 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 5.000 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 63.000 0 83.000 83.000
Sum anleggsmidler 63.000 5.000 87.000 83.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 81.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 5.000
Sum investeringer 10.000 0 0 0
Kasse, bank 37.000 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 46.000 82.000 0 5.000
Sum eiendeler 109.000 87.000 87.000 88.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 -13.000 -12.000 0
Sum egenkapital 103.000 87.000 88.000 88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 4.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 109.000 87.000 88.000 88.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 82.000 0 5.000
Likviditetsgrad 1 7.7
Likviditetsgrad 2 7.7 0 0.0 0.0
Soliditet 94.5 1 100.0 100.0
Resultatgrad 10.4 -42.9 -8.0
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.1 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 19.3 -2.3 0.0 -19.3
Signatur
26.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex