Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rjt-service As
Juridisk navn:  Rjt-service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fensfjordvegen 1308 Fensfjordvegen 1308 Fax:
5986 Hosteland 5986 Hosteland
Fylke: Kommune:
Hordaland Masfjorden
Org.nr: 917790434
Aksjekapital: 32.700 NOK
Etableringsdato: 8/16/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Ringsaker Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.44%
Resultat  
  
-162.61%
Egenkapital  
  
53.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 318.000 1.350.000
Resultat: -211.000 337.000
Egenkapital: 431.000 281.000
Regnskap for  Rjt-service As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 318.000 1.350.000
Driftskostnader -519.000 -1.014.000
Driftsresultat -201.000 336.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -10.000 0
Finans -10.000 1.000
Resultat før skatt -211.000 337.000
Skattekostnad 46.000 -79.000
Årsresultat -164.000 257.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 351.000 0
Sum omløpsmidler 1.180.000 1.502.000
Sum eiendeler 1.531.000 1.502.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 251.000
Sum egenkapital 431.000 281.000
Sum langsiktig gjeld 1.096.000 1.122.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 1.531.000 1.502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 318.000 1.350.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 318.000 1.350.000
Varekostnad -272.000 -959.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -15.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -232.000 -55.000
Driftskostnader -519.000 -1.014.000
Driftsresultat -201.000 336.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -10.000 0
Finans -10.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -164.000 257.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 305.000 0
Sum varige driftsmidler 305.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 351.000 0
Varebeholdning 1.100.000 1.100.000
Kundefordringer 42.000 0
Andre fordringer 5.000 275.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 33.000 127.000
Sum omløpsmidler 1.180.000 1.502.000
Sum eiendeler 1.531.000 1.502.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 251.000
Sum egenkapital 431.000 281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.096.000 1.122.000
Leverandørgjeld 4.000 5.000
Betalbar skatt 0 79.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 15.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 1.531.000 1.502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.176.000 1.403.000
Likviditetsgrad 1 2 15.
Likviditetsgrad 2 2 4.1
Soliditet 28.2 18.7
Resultatgrad -63.2 24.9
Rentedekningsgrad -20.1
Gjeldsgrad 2.6 4.3
Total kapitalrentabilitet -13.1 22.4
Signatur
28.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex