Rjv Invest As
Juridisk navn:  Rjv Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48185375
Grimstadvegen 107 Grimstadvegen 107 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 999615333
Aksjekapital: 75.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Bjørnafjorden As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
100.89%
Egenkapital  
  
-37.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.250.000 1.120.000 1.495.000 1.501.000 375.000
Egenkapital: 112.000 178.000 66.000 81.000 450.000
Regnskap for  Rjv Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 0 0
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 0 0
Finansinntekter 2.255.000 1.125.000 1.500.000 1.501.000 375.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.255.000 1.125.000 1.500.000 1.501.000 375.000
Resultat før skatt 2.250.000 1.120.000 1.495.000 1.501.000 375.000
Skattekostnad -16.000 -7.000 -10.000 -14.000 0
Årsresultat 2.235.000 1.113.000 1.485.000 1.487.000 375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Sum omløpsmidler 1.359.000 121.000 8.000 24.000 375.000
Sum eiendeler 1.434.000 196.000 83.000 99.000 450.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 103.000 -9.000 6.000 375.000
Sum egenkapital 112.000 178.000 66.000 81.000 450.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.316.000 18.000 16.000 19.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.434.000 196.000 82.000 100.000 450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 0 0
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 0 0
Finansinntekter 2.255.000 1.125.000 1.500.000 1.501.000 375.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.255.000 1.125.000 1.500.000 1.501.000 375.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.300.000 0 -1.500.000 -1.600.000 -250.000
Årsresultat 2.235.000 1.113.000 1.485.000 1.487.000 375.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Sum anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 250.000
Kasse, bank 1.359.000 121.000 8.000 24.000 125.000
Sum omløpsmidler 1.359.000 121.000 8.000 24.000 375.000
Sum eiendeler 1.434.000 196.000 83.000 99.000 450.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 103.000 -9.000 6.000 375.000
Sum egenkapital 112.000 178.000 66.000 81.000 450.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 0 0 0
Betalbar skatt 16.000 7.000 10.000 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.300.000 0 -1.500.000 -1.600.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 6.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.316.000 18.000 16.000 19.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.434.000 196.000 82.000 100.000 450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000 103.000 -8.000 5.000 375.000
Likviditetsgrad 1 1 6.7 0.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1 6.7 0.5 1.3 0.0
Soliditet 7.8 90.8 80.5 81.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 11.8 0.1 0.2 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 156.9 571.4 1823.2 1501.0 83.3
Signatur
13.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex