Rkø Invest As
Juridisk navn:  Rkø Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90186201
Øyestad Øyestad Fax:
6795 Blaksæter 6795 Blaksæter
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Stryn
Org.nr: 916498454
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/4/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stryn Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100.46%
Egenkapital  
  
-0.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -4.000 875.000 0
Egenkapital: 901.000 905.000 30.000
Regnskap for  Rkø Invest As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -8.000 0
Driftsresultat -5.000 -8.000 0
Finansinntekter 0 900.000 0
Finanskostnader 0 -17.000 0
Finans 0 883.000 0
Resultat før skatt -4.000 875.000 0
Skattekostnad 1.000 -1.000 0
Årsresultat -3.000 875.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 900.000 905.000 766.000
Sum eiendeler 901.000 905.000 766.000
Sum opptjent egenkapital 871.000 875.000 0
Sum egenkapital 901.000 905.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 736.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 901.000 906.000 766.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -8.000 0
Driftskostnader -5.000 -8.000 0
Driftsresultat -5.000 -8.000 0
Finansinntekter 0 900.000 0
Finanskostnader 0 -17.000 0
Finans 0 883.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -3.000 875.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 736.000 736.000 736.000
Kasse, bank 164.000 169.000 30.000
Sum omløpsmidler 900.000 905.000 766.000
Sum eiendeler 901.000 905.000 766.000
Sum opptjent egenkapital 871.000 875.000 0
Sum egenkapital 901.000 905.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 736.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 901.000 906.000 766.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 900.000 904.000 766.000
Likviditetsgrad 1 9
Likviditetsgrad 2 0 9 0.0
Soliditet 1 99.9 3.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad 0 0 24.5
Total kapitalrentabilitet -0.6 98.5 0.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex