Rki AS
Juridisk navn:  Rki AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70199500
Eidsbakken 81 Eidsbakken 81 Fax: 70199501
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 989234110
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
196.83%
Resultat  
  
412.96%
Egenkapital  
  
23.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 187.000 63.000 147.000 75.000 65.000
Resultat: 831.000 162.000 528.000 485.000 538.000
Egenkapital: 4.330.000 3.499.000 3.337.000 2.809.000 2.324.000
Regnskap for  Rki AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 187.000 63.000 147.000 75.000 65.000
Driftskostnader -138.000 -182.000 -199.000 -130.000 -106.000
Driftsresultat 49.000 -120.000 -52.000 -55.000 -42.000
Finansinntekter 900.000 301.000 601.000 603.000 600.000
Finanskostnader -118.000 -20.000 -21.000 -63.000 -21.000
Finans 782.000 281.000 580.000 540.000 579.000
Resultat før skatt 831.000 162.000 528.000 485.000 538.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 831.000 162.000 528.000 485.000 538.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.832.000 4.667.000 2.470.000 4.892.000 2.486.000
Sum omløpsmidler 329.000 349.000 867.000 768.000 638.000
Sum eiendeler 8.161.000 5.016.000 3.337.000 5.660.000 3.124.000
Sum opptjent egenkapital 4.172.000 3.342.000 3.180.000 2.652.000 2.167.000
Sum egenkapital 4.330.000 3.499.000 3.337.000 2.809.000 2.324.000
Sum langsiktig gjeld 3.800.000 1.500.000 0 2.850.000 800.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 17.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.160.000 5.017.000 3.338.000 5.660.000 3.125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 187.000 63.000 147.000 75.000 65.000
Driftsinntekter 187.000 63.000 147.000 75.000 65.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -174.000 -191.000 -122.000 -98.000
Driftskostnader -138.000 -182.000 -199.000 -130.000 -106.000
Driftsresultat 49.000 -120.000 -52.000 -55.000 -42.000
Finansinntekter 900.000 301.000 601.000 603.000 600.000
Finanskostnader -118.000 -20.000 -21.000 -63.000 -21.000
Finans 782.000 281.000 580.000 540.000 579.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 831.000 162.000 528.000 485.000 538.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.499.000 4.364.000 2.159.000 4.572.000 2.159.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 5.000 13.000 21.000 29.000
Sum varige driftsmidler 7.533.000 4.369.000 2.172.000 4.593.000 2.188.000
Sum finansielle anleggsmidler 299.000 299.000 299.000 299.000 299.000
Sum anleggsmidler 7.832.000 4.667.000 2.470.000 4.892.000 2.486.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Andre fordringer 256.000 300.000 603.000 600.000 600.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 44.000 259.000 163.000 38.000
Sum omløpsmidler 329.000 349.000 867.000 768.000 638.000
Sum eiendeler 8.161.000 5.016.000 3.337.000 5.660.000 3.124.000
Sum opptjent egenkapital 4.172.000 3.342.000 3.180.000 2.652.000 2.167.000
Sum egenkapital 4.330.000 3.499.000 3.337.000 2.809.000 2.324.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.800.000 1.500.000 0 2.850.000 800.000
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 16.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 17.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.160.000 5.017.000 3.338.000 5.660.000 3.125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 299.000 332.000 867.000 768.000 638.000
Likviditetsgrad 1 1 20.5
Likviditetsgrad 2 1 20.5 0 0.0 0.0
Soliditet 53.1 69.8 1 49.6 74.4
Resultatgrad 26.2 -190.5 -35.4 -73.3 -64.6
Rentedekningsgrad 0.4 -2.5 8.7 26.6
Gjeldsgrad 0.9 0.4 0 1.0 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.6 3.6 16.5 9.7 17.9
Signatur
07.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex