Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
RM Perforering AS
Juridisk navn:  Rmig AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33336666
Lillevahrskogen Lillevahrskogen Fax: 33336670
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 915176402
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/14/1957
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.78%
Resultat  
  
10.92%
Egenkapital  
  
0.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 43.790.000 61.487.000 51.230.000 32.348.000 40.613.000
Resultat: 569.000 513.000 436.000 321.000 581.000
Egenkapital: 1.486.000 1.484.000 1.483.000 1.481.000 1.480.000
Regnskap for  RM Perforering AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43.790.000 61.487.000 51.230.000 32.348.000 40.613.000
Driftskostnader -43.148.000 -60.952.000 -50.762.000 -31.932.000 -39.962.000
Driftsresultat 643.000 536.000 467.000 416.000 652.000
Finansinntekter 0 0 0 5.000 4.000
Finanskostnader -74.000 -24.000 -32.000 -99.000 -75.000
Finans -74.000 -24.000 -32.000 -94.000 -71.000
Resultat før skatt 569.000 513.000 436.000 321.000 581.000
Skattekostnad -125.000 -118.000 -104.000 -80.000 -160.000
Årsresultat 444.000 395.000 332.000 241.000 420.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.631.000 2.708.000 2.906.000 3.063.000 3.222.000
Sum omløpsmidler 11.140.000 12.747.000 16.287.000 9.790.000 10.273.000
Sum eiendeler 13.771.000 15.455.000 19.193.000 12.853.000 13.495.000
Sum opptjent egenkapital 486.000 484.000 483.000 481.000 480.000
Sum egenkapital 1.486.000 1.484.000 1.483.000 1.481.000 1.480.000
Sum langsiktig gjeld 106.000 164.000 310.000 316.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 12.180.000 13.806.000 17.400.000 11.057.000 11.645.000
Sum gjeld og egenkapital 13.772.000 15.454.000 19.193.000 12.854.000 13.495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.790.000 61.487.000 51.230.000 32.333.000 40.613.000
Andre inntekter 0 0 0 15.000 0
Driftsinntekter 43.790.000 61.487.000 51.230.000 32.348.000 40.613.000
Varekostnad -35.092.000 -51.570.000 -44.824.000 -25.579.000 -34.199.000
Lønninger -5.045.000 -4.734.000 -4.509.000 -4.010.000 -3.676.000
Avskrivning -134.000 -130.000 -128.000 -128.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.942.000 -3.731.000 -2.255.000 -2.017.000 -2.419.000
Driftskostnader -43.148.000 -60.952.000 -50.762.000 -31.932.000 -39.962.000
Driftsresultat 643.000 536.000 467.000 416.000 652.000
Finansinntekter 0 0 0 5.000 4.000
Finanskostnader -74.000 -24.000 -32.000 -99.000 -75.000
Finans -74.000 -24.000 -32.000 -94.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -442.000 -394.000 -330.000 -240.000 -420.000
Årsresultat 444.000 395.000 332.000 241.000 420.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 111.000 3.000 0 0 0
Fast eiendom 2.337.000 2.454.000 2.538.000 2.648.000 2.759.000
Maskiner anlegg 90.000 108.000 125.000 143.000 160.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.428.000 2.562.000 2.663.000 2.791.000 2.919.000
Sum finansielle anleggsmidler 93.000 144.000 243.000 272.000 303.000
Sum anleggsmidler 2.631.000 2.708.000 2.906.000 3.063.000 3.222.000
Varebeholdning 2.081.000 2.064.000 2.804.000 1.854.000 2.037.000
Kundefordringer 8.305.000 4.735.000 4.216.000 7.189.000 6.658.000
Andre fordringer 597.000 1.296.000 5.403.000 509.000 1.342.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 157.000 144.000 129.000 238.000 236.000
Sum omløpsmidler 11.140.000 12.747.000 16.287.000 9.790.000 10.273.000
Sum eiendeler 13.771.000 15.455.000 19.193.000 12.853.000 13.495.000
Sum opptjent egenkapital 486.000 484.000 483.000 481.000 480.000
Sum egenkapital 1.486.000 1.484.000 1.483.000 1.481.000 1.480.000
Sum avsetninger til forpliktelser 106.000 164.000 310.000 316.000 370.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 10.777.000 14.998.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 106.000 164.000 310.000 316.000 370.000
Leverandørgjeld 9.523.000 514.000 556.000 7.436.000 10.337.000
Betalbar skatt 234.000 153.000 76.000 100.000 171.000
Skyldig offentlige avgifter 1.021.000 1.133.000 644.000 201.000 190.000
Utbytte -442.000 -394.000 -330.000 -240.000 -420.000
Annen kortsiktig gjeld 961.000 836.000 796.000 3.080.000 527.000
Sum kortsiktig gjeld 12.180.000 13.806.000 17.400.000 11.057.000 11.645.000
Sum gjeld og egenkapital 13.772.000 15.454.000 19.193.000 12.854.000 13.495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.040.000 -1.059.000 -1.113.000 -1.267.000 -1.372.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8
Soliditet 10.8 9.6 7.7 11.5 11.0
Resultatgrad 1.5 0.9 0.9 1.3 1.6
Rentedekningsgrad 8.7 22.3 14.6 4.2 8.7
Gjeldsgrad 8.3 9.4 11.9 7.7 8.1
Total kapitalrentabilitet 4.7 3.5 2.4 3.3 4.9
Signatur
14.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex