Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Roald Berentsen AS
Juridisk navn:  Roald Berentsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51434823
Alvaliå 20 Alvaliå 20 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 995105896
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/25/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.22%
Resultat  
  
36.84%
Egenkapital  
  
73.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.797.000 2.346.000 2.257.000 1.957.000 1.766.000
Resultat: 1.170.000 855.000 608.000 370.000 -6.000
Egenkapital: 1.689.000 974.000 774.000 718.000 496.000
Regnskap for  Roald Berentsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.797.000 2.346.000 2.257.000 1.957.000 1.766.000
Driftskostnader -1.633.000 -1.500.000 -1.656.000 -1.595.000 -1.781.000
Driftsresultat 1.164.000 846.000 600.000 362.000 -14.000
Finansinntekter 6.000 9.000 8.000 7.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 9.000 8.000 7.000 8.000
Resultat før skatt 1.170.000 855.000 608.000 370.000 -6.000
Skattekostnad -255.000 -205.000 -152.000 -98.000 -11.000
Årsresultat 915.000 650.000 456.000 272.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.056.000 60.000 72.000 86.000 131.000
Sum omløpsmidler 1.100.000 1.363.000 1.088.000 942.000 582.000
Sum eiendeler 2.156.000 1.423.000 1.160.000 1.028.000 713.000
Sum opptjent egenkapital 1.576.000 861.000 661.000 605.000 383.000
Sum egenkapital 1.689.000 974.000 774.000 718.000 496.000
Sum langsiktig gjeld 58.000 0 16.000 7.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 409.000 449.000 371.000 302.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 2.156.000 1.423.000 1.161.000 1.027.000 713.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.797.000 2.346.000 2.257.000 1.957.000 1.766.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.797.000 2.346.000 2.257.000 1.957.000 1.766.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -778.000 -790.000 -758.000 -694.000 -735.000
Avskrivning -35.000 -46.000 -32.000 -28.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -820.000 -664.000 -866.000 -873.000 -958.000
Driftskostnader -1.633.000 -1.500.000 -1.656.000 -1.595.000 -1.781.000
Driftsresultat 1.164.000 846.000 600.000 362.000 -14.000
Finansinntekter 6.000 9.000 8.000 7.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 9.000 8.000 7.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 915.000 650.000 456.000 272.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 60.000 72.000 86.000 114.000
Sum varige driftsmidler 25.000 60.000 72.000 86.000 114.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.031.000 0 0 0 17.000
Sum anleggsmidler 1.056.000 60.000 72.000 86.000 131.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 70.000 79.000 56.000 49.000 52.000
Andre fordringer 218.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 812.000 1.285.000 1.032.000 893.000 530.000
Sum omløpsmidler 1.100.000 1.363.000 1.088.000 942.000 582.000
Sum eiendeler 2.156.000 1.423.000 1.160.000 1.028.000 713.000
Sum opptjent egenkapital 1.576.000 861.000 661.000 605.000 383.000
Sum egenkapital 1.689.000 974.000 774.000 718.000 496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 58.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 58.000 0 16.000 7.000 21.000
Leverandørgjeld 77.000 44.000 30.000 35.000 21.000
Betalbar skatt 196.000 205.000 152.000 98.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 112.000 107.000 95.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 89.000 81.000 74.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 409.000 449.000 371.000 302.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 2.156.000 1.423.000 1.161.000 1.027.000 713.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 691.000 914.000 717.000 640.000 386.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3 2.9 3.1 3.0
Likviditetsgrad 2 2.7 3 2.9 3.2 3.0
Soliditet 78.3 68.4 66.7 69.9 69.6
Resultatgrad 41.6 36.1 26.6 18.5 -0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 54.3 60.1 52.4 35.9 -0.8
Signatur
26.08.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
ANITA VIGRE BERENTSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex