Roar Berg Invest AS
Juridisk navn:  Roar Berg Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33312066
Peer Gynts Vei 6 Peer Gynts Vei 6 Fax:
3122 Tønsberg 3122 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 988439215
Aksjekapital: 207.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2005 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
99.41%
Egenkapital  
  
-1.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -10.000 -1.686.000 -11.000 -47.000 13.000
Egenkapital: 623.000 633.000 2.479.000 2.538.000 2.625.000
Regnskap for  Roar Berg Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -1.655.000 -15.000 -23.000 -95.000
Driftsresultat -10.000 -1.655.000 -15.000 -23.000 -95.000
Finansinntekter 0 0 4.000 176.000 159.000
Finanskostnader 0 -32.000 0 -200.000 -50.000
Finans 0 -32.000 4.000 -24.000 109.000
Resultat før skatt -10.000 -1.686.000 -11.000 -47.000 13.000
Skattekostnad 0 -3.000 3.000 -40.000 -39.000
Årsresultat -10.000 -1.689.000 -8.000 -87.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 901.000 601.000 1.898.000 1.998.000 2.111.000
Sum omløpsmidler 57.000 76.000 640.000 580.000 657.000
Sum eiendeler 958.000 677.000 2.538.000 2.578.000 2.768.000
Sum opptjent egenkapital 388.000 398.000 2.244.000 2.303.000 2.390.000
Sum egenkapital 623.000 633.000 2.479.000 2.538.000 2.625.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 335.000 45.000 58.000 40.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 958.000 678.000 2.537.000 2.578.000 2.768.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -1.655.000 -15.000 -23.000 -95.000
Driftskostnader -10.000 -1.655.000 -15.000 -23.000 -95.000
Driftsresultat -10.000 -1.655.000 -15.000 -23.000 -95.000
Finansinntekter 0 0 4.000 176.000 159.000
Finanskostnader 0 -32.000 0 -200.000 -50.000
Finans 0 -32.000 4.000 -24.000 109.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -158.000 -50.000 0 -104.000
Årsresultat -10.000 -1.689.000 -8.000 -87.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 901.000 601.000 1.895.000 1.998.000 2.111.000
Sum anleggsmidler 901.000 601.000 1.898.000 1.998.000 2.111.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 55.000 55.000 493.000 544.000 93.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 22.000 146.000 36.000 563.000
Sum omløpsmidler 57.000 76.000 640.000 580.000 657.000
Sum eiendeler 958.000 677.000 2.538.000 2.578.000 2.768.000
Sum opptjent egenkapital 388.000 398.000 2.244.000 2.303.000 2.390.000
Sum egenkapital 623.000 633.000 2.479.000 2.538.000 2.625.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 40.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -158.000 -50.000 0 -104.000
Annen kortsiktig gjeld 290.000 0 8.000 0 104.000
Sum kortsiktig gjeld 335.000 45.000 58.000 40.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 958.000 678.000 2.537.000 2.578.000 2.768.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -278.000 31.000 582.000 540.000 514.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1.7 1 14.5 4.6
Likviditetsgrad 2 0.2 1.7 1 14.5 4.6
Soliditet 6 93.4 97.7 98.4 94.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -51.7 -0.1 1.3
Gjeldsgrad 0.5 0.1 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -244.1 -0.4 5.9 2.3
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex