Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Robert Skålevik As
Juridisk navn:  Robert Skålevik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Mariann Aune Apalhaugen 30 C/O Mariann Aune Apalhaugen 30 Fax:
5357 Fjell 5357 Fjell
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 813596482
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Silva Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
19.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 217.000 0 0 0 0
Resultat: 8.000 0 -55.000 -5.000 -3.000
Egenkapital: -33.000 -41.000 -41.000 14.000 17.000
Regnskap for  Robert Skålevik As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 217.000 0 0 0 0
Driftskostnader -209.000 0 -11.000 -5.000 -3.000
Driftsresultat 8.000 0 -11.000 -5.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -44.000 0 0
Finans 0 0 -44.000 0 0
Resultat før skatt 8.000 0 -55.000 -5.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 0 -55.000 -5.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 44.000 44.000
Sum omløpsmidler 113.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 113.000 0 0 44.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -63.000 -63.000 -8.000 -3.000
Sum egenkapital -33.000 -41.000 -41.000 14.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 146.000 41.000 41.000 30.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 113.000 0 0 44.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 217.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 217.000 0 0 0 0
Varekostnad -58.000 0 0 0 0
Lønninger -105.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 0 -11.000 -5.000 -3.000
Driftskostnader -209.000 0 -11.000 -5.000 -3.000
Driftsresultat 8.000 0 -11.000 -5.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -44.000 0 0
Finans 0 0 -44.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 0 -55.000 -5.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 44.000 44.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 44.000 44.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 113.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 113.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 113.000 0 0 44.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -63.000 -63.000 -8.000 -3.000
Sum egenkapital -33.000 -41.000 -41.000 14.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 0 -1.000 -1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 41.000 42.000 31.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000 41.000 41.000 30.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 113.000 0 0 44.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -33.000 -41.000 -41.000 -30.000 -27.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0 0 0 0.1
Soliditet -29.2 31.8 38.6
Resultatgrad 3.7
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad -4.4 2.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 7.1 -11.4 -6.8
Signatur
13.05.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex