Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Robica AS
Juridisk navn:  Robica AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99245354
c/o Hauger Haganjordet 6 Haganjordet 6 Fax:
1351 Rud 1351 Rud
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 935491088
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/7/1984 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
124.92%
Egenkapital  
  
7.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 82.000 -329.000 29.000 128.000 -277.000
Egenkapital: -1.040.000 -1.121.000 -792.000 -822.000 -950.000
Regnskap for  Robica AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -7.000 -10.000 -18.000 -9.000
Driftsresultat -12.000 -7.000 -10.000 -18.000 -9.000
Finansinntekter 260.000 0 79.000 221.000 54.000
Finanskostnader -166.000 -322.000 -40.000 -75.000 -322.000
Finans 94.000 -322.000 39.000 146.000 -268.000
Resultat før skatt 82.000 -329.000 29.000 128.000 -277.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 -329.000 29.000 128.000 -277.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 554.000 483.000 1.563.000 678.000 900.000
Sum eiendeler 554.000 483.000 1.563.000 678.000 900.000
Sum opptjent egenkapital -1.140.000 -1.221.000 -892.000 -922.000 -1.050.000
Sum egenkapital -1.040.000 -1.121.000 -792.000 -822.000 -950.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.594.000 1.605.000 2.356.000 1.500.000 1.850.000
Sum gjeld og egenkapital 554.000 484.000 1.564.000 678.000 900.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -7.000 -10.000 -18.000 -9.000
Driftskostnader -12.000 -7.000 -10.000 -18.000 -9.000
Driftsresultat -12.000 -7.000 -10.000 -18.000 -9.000
Finansinntekter 260.000 0 79.000 221.000 54.000
Finanskostnader -166.000 -322.000 -40.000 -75.000 -322.000
Finans 94.000 -322.000 39.000 146.000 -268.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 -329.000 29.000 128.000 -277.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 373.000 468.000 889.000 671.000 698.000
Kasse, bank 180.000 15.000 675.000 7.000 201.000
Sum omløpsmidler 554.000 483.000 1.563.000 678.000 900.000
Sum eiendeler 554.000 483.000 1.563.000 678.000 900.000
Sum opptjent egenkapital -1.140.000 -1.221.000 -892.000 -922.000 -1.050.000
Sum egenkapital -1.040.000 -1.121.000 -792.000 -822.000 -950.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.594.000 1.605.000 2.356.000 1.500.000 1.850.000
Sum kortsiktig gjeld 1.594.000 1.605.000 2.356.000 1.500.000 1.850.000
Sum gjeld og egenkapital 554.000 484.000 1.564.000 678.000 900.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.040.000 -1.122.000 -793.000 -822.000 -950.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.7 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.7 0.5 0.5
Soliditet -187.7 -231.6 -50.6 -121.2 -105.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.3 -0.2 0.1
Gjeldsgrad -1.5 -1.4 -1.8 -1.9
Total kapitalrentabilitet 44.8 -1.4 4.4 29.9 5.0
Signatur
23.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex