Robur Safe AS
Juridisk navn:  Robur Safe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67166600
Postboks 30 Grini Næringspark 12 Fax: 67166601
1332 Østerås 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 831924942
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/16/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.18%
Resultat  
  
3337.5%
Egenkapital  
  
25.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.465.000 20.603.000 21.800.000 18.481.000 16.666.000
Resultat: 518.000 -16.000 -527.000 436.000 81.000
Egenkapital: 1.964.000 1.560.000 1.579.000 1.284.000 1.195.000
Regnskap for  Robur Safe AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.465.000 20.603.000 21.800.000 18.481.000 16.666.000
Driftskostnader -20.922.000 -20.592.000 -22.300.000 -18.025.000 -16.572.000
Driftsresultat 542.000 11.000 -499.000 456.000 95.000
Finansinntekter 2.000 3.000 4.000 1.000 1.000
Finanskostnader -26.000 -29.000 -32.000 -20.000 -15.000
Finans -24.000 -26.000 -28.000 -19.000 -14.000
Resultat før skatt 518.000 -16.000 -527.000 436.000 81.000
Skattekostnad -114.000 -3.000 122.000 -110.000 -25.000
Årsresultat 404.000 -19.000 -405.000 326.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.129.000 770.000 594.000 731.000 602.000
Sum omløpsmidler 8.693.000 9.478.000 6.260.000 7.450.000 5.514.000
Sum eiendeler 9.822.000 10.248.000 6.854.000 8.181.000 6.116.000
Sum opptjent egenkapital 1.164.000 760.000 779.000 1.184.000 1.095.000
Sum egenkapital 1.964.000 1.560.000 1.579.000 1.284.000 1.195.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.858.000 8.687.000 5.275.000 6.897.000 4.921.000
Sum gjeld og egenkapital 9.822.000 10.247.000 6.854.000 8.181.000 6.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.619.000 20.563.000 21.800.000 18.433.000 16.666.000
Andre inntekter 845.000 40.000 0 48.000 0
Driftsinntekter 21.465.000 20.603.000 21.800.000 18.481.000 16.666.000
Varekostnad -13.573.000 -13.442.000 -14.270.000 -12.679.000 -11.266.000
Lønninger -5.169.000 -5.037.000 -5.364.000 -3.477.000 -3.413.000
Avskrivning -275.000 -269.000 -278.000 -243.000 -222.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.905.000 -1.844.000 -2.388.000 -1.626.000 -1.671.000
Driftskostnader -20.922.000 -20.592.000 -22.300.000 -18.025.000 -16.572.000
Driftsresultat 542.000 11.000 -499.000 456.000 95.000
Finansinntekter 2.000 3.000 4.000 1.000 1.000
Finanskostnader -26.000 -29.000 -32.000 -20.000 -15.000
Finans -24.000 -26.000 -28.000 -19.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 -237.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 404.000 -19.000 -405.000 326.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 145.000 148.000 26.000 34.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 16.000 0 0
Driftsløsøre 999.000 525.000 430.000 706.000 568.000
Sum varige driftsmidler 999.000 525.000 446.000 706.000 568.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.129.000 770.000 594.000 731.000 602.000
Varebeholdning 2.771.000 2.627.000 2.639.000 1.667.000 1.978.000
Kundefordringer 3.137.000 1.573.000 2.229.000 2.549.000 1.858.000
Andre fordringer 39.000 56.000 118.000 45.000 99.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.746.000 5.222.000 1.275.000 3.189.000 1.578.000
Sum omløpsmidler 8.693.000 9.478.000 6.260.000 7.450.000 5.514.000
Sum eiendeler 9.822.000 10.248.000 6.854.000 8.181.000 6.116.000
Sum opptjent egenkapital 1.164.000 760.000 779.000 1.184.000 1.095.000
Sum egenkapital 1.964.000 1.560.000 1.579.000 1.284.000 1.195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.329.000 5.910.000 3.393.000 5.547.000 4.219.000
Betalbar skatt 0 0 0 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.540.000 1.361.000 936.000 587.000 386.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 989.000 1.416.000 946.000 734.000 315.000
Sum kortsiktig gjeld 7.858.000 8.687.000 5.275.000 6.897.000 4.921.000
Sum gjeld og egenkapital 9.822.000 10.247.000 6.854.000 8.181.000 6.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 835.000 791.000 985.000 553.000 593.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
Soliditet 2 15.2 2 15.7 19.5
Resultatgrad 2.5 0.1 -2.3 2.5 0.6
Rentedekningsgrad 20.8 0.4 -15.6 22.8 6.4
Gjeldsgrad 4 5.6 3.3 5.4 4.1
Total kapitalrentabilitet 5.5 0.1 -7.2 5.6 1.6
Signatur
26.06.2017
STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex