Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Robur Safe AS
Juridisk navn:  Robur Safe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67166600
Postboks 30 Grini Næringspark 12 Fax: 67166601
1332 Østerås 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 831924942
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/16/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.96%
Resultat  
  
-220.87%
Egenkapital  
  
22.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 21.800.000 18.481.000 16.666.000 20.732.000 20.215.000
Resultat: -527.000 436.000 81.000 -158.000 303.000
Egenkapital: 1.579.000 1.284.000 1.195.000 1.264.000 1.383.000
Regnskap for  Robur Safe AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 21.800.000 18.481.000 16.666.000 20.732.000 20.215.000
Driftskostnader -22.300.000 -18.025.000 -16.572.000 -20.888.000 -19.896.000
Driftsresultat -499.000 456.000 95.000 -156.000 318.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 16.000 2.000
Finanskostnader -32.000 -20.000 -15.000 -18.000 -17.000
Finans -28.000 -19.000 -14.000 -2.000 -15.000
Resultat før skatt -527.000 436.000 81.000 -158.000 303.000
Skattekostnad 122.000 -110.000 -25.000 38.000 -86.000
Årsresultat -405.000 326.000 56.000 -120.000 217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 594.000 731.000 602.000 849.000 756.000
Sum omløpsmidler 6.260.000 7.450.000 5.514.000 5.175.000 5.970.000
Sum eiendeler 6.854.000 8.181.000 6.116.000 6.024.000 6.726.000
Sum opptjent egenkapital 779.000 1.184.000 1.095.000 1.164.000 1.283.000
Sum egenkapital 1.579.000 1.284.000 1.195.000 1.264.000 1.383.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.275.000 6.897.000 4.921.000 4.760.000 5.342.000
Sum gjeld og egenkapital 6.854.000 8.181.000 6.116.000 6.024.000 6.725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.800.000 18.433.000 16.666.000 20.693.000 20.157.000
Andre inntekter 0 48.000 0 40.000 58.000
Driftsinntekter 21.800.000 18.481.000 16.666.000 20.732.000 20.215.000
Varekostnad -14.270.000 -12.679.000 -11.266.000 -15.738.000 -14.614.000
Lønninger -5.364.000 -3.477.000 -3.413.000 -3.332.000 -3.571.000
Avskrivning -278.000 -243.000 -222.000 -242.000 -176.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.388.000 -1.626.000 -1.671.000 -1.576.000 -1.535.000
Driftskostnader -22.300.000 -18.025.000 -16.572.000 -20.888.000 -19.896.000
Driftsresultat -499.000 456.000 95.000 -156.000 318.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 16.000 2.000
Finanskostnader -32.000 -20.000 -15.000 -18.000 -17.000
Finans -28.000 -19.000 -14.000 -2.000 -15.000
Konsernbidrag 0 -237.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -405.000 326.000 56.000 -120.000 217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 148.000 26.000 34.000 58.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 16.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 430.000 706.000 568.000 790.000 735.000
Sum varige driftsmidler 446.000 706.000 568.000 790.000 735.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 594.000 731.000 602.000 849.000 756.000
Varebeholdning 2.639.000 1.667.000 1.978.000 1.689.000 2.732.000
Kundefordringer 2.229.000 2.549.000 1.858.000 2.429.000 2.192.000
Andre fordringer 118.000 45.000 99.000 80.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.275.000 3.189.000 1.578.000 977.000 1.038.000
Sum omløpsmidler 6.260.000 7.450.000 5.514.000 5.175.000 5.970.000
Sum eiendeler 6.854.000 8.181.000 6.116.000 6.024.000 6.726.000
Sum opptjent egenkapital 779.000 1.184.000 1.095.000 1.164.000 1.283.000
Sum egenkapital 1.579.000 1.284.000 1.195.000 1.264.000 1.383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.393.000 5.547.000 4.219.000 3.670.000 4.605.000
Betalbar skatt 0 29.000 0 0 18.000
Skyldig offentlige avgifter 936.000 587.000 386.000 757.000 429.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 946.000 734.000 315.000 333.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 5.275.000 6.897.000 4.921.000 4.760.000 5.342.000
Sum gjeld og egenkapital 6.854.000 8.181.000 6.116.000 6.024.000 6.725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 985.000 553.000 593.000 415.000 628.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7
Soliditet 2 15.7 19.5 21.0 20.6
Resultatgrad -2.3 2.5 0.6 -0.8 1.6
Rentedekningsgrad -15.6 22.8 6.4 -7.8 18.8
Gjeldsgrad 3.3 5.4 4.1 3.8 3.9
Total kapitalrentabilitet -7.2 5.6 1.6 -2.3 4.8
Signatur
26.06.2017
STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex