Rockethill Invest As
Juridisk navn:  Rockethill Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordre Haugland 18 Nordre Haugland 18 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 916173768
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/6/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
616.67%
Egenkapital  
  
27.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 14.000 0 78.000
Resultat: 31.000 -6.000 29.000
Egenkapital: 145.000 114.000 129.000
Regnskap for  Rockethill Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.000 0 78.000
Driftskostnader -3.000 -6.000 -55.000
Driftsresultat 11.000 -6.000 24.000
Finansinntekter 20.000 0 5.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 20.000 0 5.000
Resultat før skatt 31.000 -6.000 29.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 31.000 -6.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 141.000 291.000 100.000
Sum omløpsmidler 188.000 3.000 29.000
Sum eiendeler 329.000 294.000 129.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 29.000
Sum egenkapital 145.000 114.000 129.000
Sum langsiktig gjeld 180.000 180.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 328.000 294.000 129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 0 78.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 14.000 0 78.000
Varekostnad 0 0 -18.000
Lønninger -3.000 -6.000 -2.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -35.000
Driftskostnader -3.000 -6.000 -55.000
Driftsresultat 11.000 -6.000 24.000
Finansinntekter 20.000 0 5.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 20.000 0 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 31.000 -6.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 5.000
Sum varige driftsmidler 0 0 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 141.000 291.000 95.000
Sum anleggsmidler 141.000 291.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 188.000 3.000 24.000
Sum omløpsmidler 188.000 3.000 29.000
Sum eiendeler 329.000 294.000 129.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 29.000
Sum egenkapital 145.000 114.000 129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 180.000 180.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 328.000 294.000 129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 185.000 3.000 29.000
Likviditetsgrad 1 62.7
Likviditetsgrad 2 62.7 0 0
Soliditet 44.2 38.8 1
Resultatgrad 78.6 30.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.6 0
Total kapitalrentabilitet 9.5 22.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex