Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rocknroll Catering As
Juridisk navn:  Rocknroll Catering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40240643
Finstadveien 10B Finstadveien 10B Fax:
1406 Ski 1406 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 989010247
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 11/23/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.61%
Resultat  
  
70%
Egenkapital  
  
141.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.668.000 5.367.000 4.303.000 2.957.000 3.922.000
Resultat: 102.000 60.000 -36.000 -11.000 293.000
Egenkapital: 174.000 72.000 13.000 49.000 60.000
Regnskap for  Rocknroll Catering As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.668.000 5.367.000 4.303.000 2.957.000 3.922.000
Driftskostnader -5.566.000 -5.307.000 -4.331.000 -2.967.000 -3.630.000
Driftsresultat 102.000 60.000 -29.000 -10.000 293.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -7.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 -7.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 102.000 60.000 -36.000 -11.000 293.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 60.000 -36.000 -11.000 293.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.000 71.000 41.000 56.000 20.000
Sum omløpsmidler 743.000 695.000 407.000 323.000 53.000
Sum eiendeler 799.000 766.000 448.000 379.000 73.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 -30.000 -89.000 -53.000 -42.000
Sum egenkapital 174.000 72.000 13.000 49.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 626.000 694.000 434.000 330.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 800.000 766.000 447.000 379.000 73.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.668.000 5.367.000 4.302.000 2.957.000 3.472.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0 450.000
Driftsinntekter 5.668.000 5.367.000 4.303.000 2.957.000 3.922.000
Varekostnad -2.368.000 -2.202.000 -2.049.000 -1.536.000 -1.348.000
Lønninger -1.934.000 -1.945.000 -1.283.000 -628.000 -1.713.000
Avskrivning 0 0 -15.000 -5.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.264.000 -1.160.000 -984.000 -798.000 -542.000
Driftskostnader -5.566.000 -5.307.000 -4.331.000 -2.967.000 -3.630.000
Driftsresultat 102.000 60.000 -29.000 -10.000 293.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -7.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 -7.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 60.000 -36.000 -11.000 293.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 15.000 20.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 15.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 56.000 71.000 41.000 41.000 0
Sum anleggsmidler 56.000 71.000 41.000 56.000 20.000
Varebeholdning 204.000 192.000 132.000 31.000 0
Kundefordringer 200.000 65.000 103.000 79.000 0
Andre fordringer 257.000 230.000 45.000 83.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 83.000 208.000 127.000 130.000 41.000
Sum omløpsmidler 743.000 695.000 407.000 323.000 53.000
Sum eiendeler 799.000 766.000 448.000 379.000 73.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 -30.000 -89.000 -53.000 -42.000
Sum egenkapital 174.000 72.000 13.000 49.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 199.000 288.000 220.000 165.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 187.000 168.000 119.000 90.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 240.000 238.000 95.000 76.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 626.000 694.000 434.000 330.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 800.000 766.000 447.000 379.000 73.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 117.000 1.000 -27.000 -7.000 40.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.9 1.0 4.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.6 0.9 4.1
Soliditet 21.8 9.4 2.9 12.9 82.2
Resultatgrad 1.8 1.1 -0.7 -0.3 7.5
Rentedekningsgrad 6 -4.1 -10.0
Gjeldsgrad 3.6 9.6 33.4 6.7 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.8 7.8 -6.5 -2.6 402.7
Signatur
13.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex