Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rockwood Karaokebar Og Disco Adnan Cifci
Juridisk navn:  Rockwood Karaokebar Og Disco Adnan Cifci
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97729333
Strømsveien 48/50 Strømsveien 48/50 Fax:
2010 Strømmen 2010 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 987015969
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/14/2004
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
39.5%
Resultat  
  
-103.15%
Egenkapital  
  
-218.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2005 2004
Omsetning: 332.000 238.000
Resultat: -516.000 -254.000
Egenkapital: -194.000 164.000
Regnskap for  Rockwood Karaokebar Og Disco Adnan Cifci
Resultat 2005 2004
Driftsinntekter 332.000 238.000
Driftskostnader -848.000 -493.000
Driftsresultat -516.000 -254.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -516.000 -254.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -516.000 -254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 288.000 288.000
Sum omløpsmidler 106.000 117.000
Sum eiendeler 394.000 405.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -194.000 164.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 588.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 394.000 404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 332.000 238.000
Varekostnad -166.000 -100.000
Lønninger -121.000 -59.000
Avskrivning 0 -72.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -561.000 -262.000
Driftskostnader -848.000 -493.000
Driftsresultat -516.000 -254.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat -516.000 -254.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 288.000 288.000
Varebeholdning 65.000 67.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 36.000 12.000
Sum investeringer
Kasse, bank 5.000 38.000
Sum omløpsmidler 106.000 117.000
Sum eiendeler 394.000 405.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -194.000 164.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 573.000 230.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 7.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 588.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 394.000 404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -482.000 -123.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3
Soliditet -49.2 40.6
Resultatgrad -155.4 -106.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.0 1.5
Total kapitalrentabilitet -131.0 -62.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex